Furkan Yüksel

:21
Bir portre, bin ders
Portremiz, Nur’un genç, büyük kumandanı Zübeyir Gündüzalp. Kayıtlara geçmiş ibretlik birkaç hatırayı nazarlara sunuyoruz. *** Kırkıncı Hoca anlatıyor: Musta...

En parlak mûcitler
Mûcit, bir şeyler icat eden veya hayatı kolaylaştırıcı bir takım aletler yapma konusunda fikirlerini hayata geçirecek modelleri, prototipleri yapan ve yaptığı bir takım i...

:25
Siyasal İslâm çıkmaz yol
2002’den beri kendilerinden fütuhatın beklendiği ve “maneviyatta sınıfta kaldık” itiraflarıyla da başarısızlığı teyid edilen Siyasal İslâm tepeden inmeciliği, mevcut yöne...