Furkan Yılmaz Altınöz

:1
Memur-Sen Ve Başkan Ali Yalçın
“İş güvencesi kırmızı çizgimiz 4/B’lilerin, 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi en büyük hedefimiz. Amalı, fakatlı cümlelere tahammülümüz yok artık. Kamuda görev yapan taşero...

Türkiye kendi mazlumlarını mı üretiyor
Güneş batıdan doğmadığına ve anneler doğum yapabildiğine göre Allah’ın islam ümmetinin eliyle adaletin gerçekleşmesini beklediğini söyleyebiliriz. Tüm olumsuzluklara rağm...

Türkiye kendi mazlumlarını mı üretiyor
Güneş batıdan doğmadığına ve anneler doğum yapabildiğine göre Allah’ın islam ümmetinin eliyle adaletin gerçekleşmesini beklediğini söyleyebiliriz. Tüm olumsuzluklara rağm...

Kutlu Doğum festivali mi?
FESTİVAL kelimesine yabancı değiliz her ne kadar kelime yabancı olsa da. Arka tekerler ön tekerlekleri takip eder. Tüketenler de üretenleri. Üç asıra yakındır İslam coğra...

Peygamberi olmayan din
Yeryüzünde tüm Müslümanlara karşı küresel temelde bir savaş yürütülüyor. Aslında bu savaş bugün yürürlüğe konmadı. Tüm peygamberlerin ve yakın tarih olan Hz. Peygamberin ...

:3
Mücadele alanımız
Yenilince kavga/mücadele biter. Taraflar yerlerine döner. Ama her kavga  böyle değildir. Bazılarının siyasi, ekonımik ve coğrafi sonuçları vardır. Kavga  biter rakip yeni...

Regaib dikkate alınmaktır
21.yy. insanın / insan nefsinin öne çıktığı / çıkarıldığı hatta putlaştırıldığı bir zaman dilimidir. Kabile dinlerinde putların, totemelerin süslendiği ve anlamsız davran...

Batılı ülkelerden neden nefret ediyorum (ı)
Tarihi tecrübedir ki Batı uygarlığı felsefesini tanrılarla kavga üzerine inşa etmiştir. Tanrılarla kavga üzerine kurulan medeniyetin insanla ve çevreyle kavgalı olmaması ...

Batı ülkelerinden neden nefret ediyorum
  Batı ülkelerinden nefret ediyorum. Sadece ben değil tüm mazlumlar ve tüm mazlum coğrafyalar nefret ediyor. Çünkü onlar; işgal ettiler, sürgün ettiler, öldürdüler,so...