Fikret Güzeller

Liderler ve Güvenilirlik
Günümüzde liderlerin izleyicileri üzerinde etki yaratmak ve bu etkiyi sürdürebilmek için güvenilir olmaları bir gerekliliktir. Güven sözcüğünün anlamına baktığımızda kork...

Ankanın uyanışı-III
ABD ve Batı dünyasının dünyayı şekillendirme çalışmaları geçmişle benzerlik taşımakta mıdır? Dünyada, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan devletlerin...

:1
Ankanın Uyanışı-II
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bölgenin öneminde değişiklik olmuş mudur? Ortadoğu’nun enerji kaynaklarına sahip olması, enerji arzını kontrol edebilmek, enerji a...

:1
Ankanın uyanışı -1-
13 Kasım’da yayınlanan ABD dış politikasına yön veren CFR’in “Ne Dost Ne Düşman / ABD-Türkiye İlişkilerinin Geleceği” adlı raporda Türkiye, birçok alanda ABD’nin rakibi v...

Lider kabul edilebilmek için algı yönetiminde gücün kullanım...
İlk izlenimlerimize, gözlemlerimize, geçmiş ve şimdiki deneyimlerimize, değerlerimize, inançlarımıza ve sahip olabileceğimiz önyargılara ve basmakalıp düşüncelerimize, te...

Bukalemunlar
Bukalemunlar: Sadece benzeyen veya kendisine benzetilenle yapılan benzetmeye istiare (eğretileme) denir. İstiareye, deyim aktarması da denilmektedir. Bukalemun, h...

Lider denilmekle lider olunmaz
21. yüzyılda rekabetin şiddetlenmesi sonucu liderlerin rolleri farklılaşmıştır. Dünya çapında oluşan yeni yaklaşımda; şirketler, yöneticilik talebini karşılayan, diğer ça...

:1
ABD’nin dış Politikaları ve Türkiye
Uluslararası ilişkilerde devletleri hangi sıfatlar ile betimliyoruz? * DOST kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’e göre sevilen, güvenilen, yakı...

:2
Liyakat ve sadakat
Belediyeler ve üniversitelerde yapılan atamalar nedeniyle son dönemde ülkemiz gündeminde liyakat konusu çok yer almaya başladı. Liyakat kelimesi Türk Dil Kurumu s...

:6
Avcı ABD kılıçbalığı Türkiye’ye karşı
Kılıçbalığının bilimsel adı Xiphiasgladius’tur.  Kılıçbalığına adını veren kılıç biçimindeki burnu, vücudunun üçte ikisi oranındadır. Kemikten oluşan çok sert, sivri ve o...