Feyzullah Ergün

:16
İlâhî kudretin bir delili: Sarımsak
Mu’cize bir yaradılışla, dünyadaki hayat meydanına gönderilen insanın, yaşadığı süre içinde sağlığını koruyarak güçlü bir organizma halini koruyabilmesi için, İlâhî kudre...

:2
Unutulmaz bir vali portresi
Orhan Güler Beyefendiye.Unutulmaması gereken değerlerimizin arşivler arasında kaybedilmesi, ehl-i hamiyeti çok üzen acıklı bir durumdur. Bunları araştırıp ortaya ç...

:5
Koronavirüse farklı bakış - 6: Vücudun direncini arttıran be...
İnsan organizmasının başta koronavirüs olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığından korunması amacıyla, faydalanabileceğimiz sayısız Rabbanî hediyelerden temin edilmeleri ...

Vücudun direncini arttıran besinler
İnsan organizmasının başta koronavirüs olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığından korunması amacıyla, faydalanabileceğimiz sayısız Rabbanî hediyelerden temin edilmeleri ...

:4
Koronavirüse farklı bakış (5)
İnsan sağlığının korunmasında yeryüzü eczahanesi, bol miktarda faydalı ilâç vazifesi gören bitkilerle doldurularak kudretli ve hikmetli bir dest-i gaybî tarafından istif ...

:4
Koronavirüse farklı bakış (4)
Koronavirüsün sebep olduğu klinik tablonun tedavisi, konunun uzmanları ile birlikte bütün insanlık âlemini zorlayarak aciz bırakmış ve bütün dünyaya diz çöktürmüştür....

:2
Koronavirüse farklı bakış (3)
İnsanlık âlemini çaresiz bırakıp, dize getiren koronavirüsünün yıkıcı etkilerinden korunmak için, bağışıklık sistemini destekleyerek güçlendirmenin, en önemli korunma yol...

:2
Koronavirüse farklı bakış (2)
Zamanımızda yaşanan korona pandemisi, dünya üzerinde en geniş alana yayılma özelliğini taşıyan ve çok bulaşıcı bir virüs enfeksiyonu olmakla, unutulmayacak derin yaralar ...

:3
Koronavirüse farklı bakış
“Gözlerimle görmediğime inanmıyorum” diyerek, bütün bilgi kaynaklarını yalnız gözlerine özelleştiren insanların, gözleriyle göremediği atom bombası kadar güçlü korona, İl...

:3
Hz. Ömer (ra) hakkında asılsız senaryo (2)
Hz. Ömer’e (ra) bilerek veya bilmeyerek yüklenmek istenen kütüphane yakılması olayının, asılsız ve dayanaksız bilgilerini, en eski tarihî kaynaklara dayanarak inceleyen B...

Hz. Ömer (ra) hakkında asılsız senaryo (1)
Mısır, İslâm hakikatleriyle Hz. Ömer’in (ra) halifeliği devrinde, M. 640-642 yıllarında fethedilerek şereflenmiştir.Tarihin çok eski devirlerinden miras kalan mede...

:12
Reyhanlı'nın Reyhanı
Risale-i Nur’a yönelik bandrol engelinin kaldırılmasında büyük emeği olan DYP eski Hatay Milletvekili Nureddin Tokdemir’i vefatının ikinci yılında rahmetle yad ediyoruz....

Avusturya’dan Osmanlı’ya sığınan aydınlar
Osmanlı Devleti egemen olduğu geniş topraklarda, darda ve zor durumda kalan insanlara sığınak, koruyucu ve güvenilir ev sahipliği yapmış, merhamet duygusu ve sevgi ile ku...

:2
Tıbb-ı Nebevî’den örnek vak’alar
Dünya ve ahiret saadeti için bütün insanlığa gönderilen İslâmiyet’in, insan sağlığı hakkında da koyduğu kurallar, tıp ilminin ulaşabildiği noktanın zirvesinde yerini her ...

:1
Hekîm Michael Servetus neden yakıldı?
İlk önce bu ağır cezanın gerekçesini belirtelim.Yaklaşık olarak kendisinden üç asır önce büyük İslâm hekîmi İbn-i Nefis’in keşfettiği küçük kan dolaşımından, hekîm...

Tıbbın gelişmesinde İslâm’ın rolü
İnsanlık tarihinin ilk çağlarından itibaren yazılan en eski tıp klâsikleri, özellikle eski Mısır ve Yunanlılardan kalma yazma eserlerin günümüze kadar kaybolmadan, sağlık...

Bunalan ruhun kurtuluşu
Vahşi kapitalizmin insanların beden ve ruh dünyalarını perişan ederek, inançsızlık ve depresyon girdabında boğduğu, günümüzün yaşanan bir gerçeğidir.90 yıl önce Le...

KAPİTALİZM KISKACINDA BUNALAN RUHUN KURTULUŞU
Vahşi kapitalizmin insanların beden ve ruh dünyalarını perişan ederek, inançsızlık ve depresyon girdabında boğduğu, günümüzün yaşanan bir gerçeğidir.90 yıl önce Le...

:1
Beslenmenin ruh sağlığına etkileri (2)
Günümüz tüketim toplumu, beslenme ihtiyaçlarını karşılarken herhangi bir araştırma ve soruşturmaya gerek duymaksızın hareket ettiğinden maddî manevî değişim ve yıpranmala...

:1
Beslenmenin ruh sağlığına etkileri (1)
İnsan organizmasının sağlıklı gelişebilmesi ve hastalıklara karşı dirençli olabilmesi için GDO ve kimyevî katkı maddeleriyle tuzaklanmış gıdalardan uzak durmak gerekiır....