Feyza KURUN

Hürriyet ve adalet
“İman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar”1  “İnsana karşı hürriyet, Allah’a karşı ubudiyeti intaç eder”2 İnsan olarak gönderilişimizin üzeri...