Feyyaz İnanç

Eski Boğaziçi’nden Türkiye’ye baktım…
Geçenlerde İstanbul Boğazı’nın boyalı resmini gördüm. Orta kısımdan Beykoz’a doğru… Hoşuma gitti. Hatıralarımda çok şey uyandıran bu resim hakkında bir dörtlük yazdım. ...

Dini, menfaate alet etmek
Kur’an-ı Kerim’den iki ayet-i kerimenin anlamı ile başlayalım: “İyi bilin ki, halis din Allah’ındır.” (Zümer, 3). “Âyetlerimi az bir menfaat ile satmayın.” (Bakara, 41). ...

Çok şükür bayrama eriştik
Bayram sevinmek demektir. Murada ermek demektir.  Ramazan ve oruç kulun imtihanı, tutması, ihyası, başarması da bayramıdır. Sevgili Peygamberimizden (s.a.v) rivayet edile...

Elveda yâ Şehr-i Ramazan
Ramazan ayına veda zamanı geldi. Hani çok sevdiğiniz birini yolcu ediyorsunuz… Uğurlama yerine geldiniz. Ayrılığı öyle bir sarar ki, boğazlarınız düğümlenir. Güle güle di...

Zekât kimlere verilmez?
Zekât şu kimselere verilmez: 1- Karı-koca birbirine, usul yani; anneye, babaya, büyük anne, büyük babaya…  2- Füru yani; çocuklarına, torunlarına… 3- Zenginlere, 4- Müslü...

Kadir gecesine erişmek
Ramazan ve Kadir Gecesi’ni iman eden kulları için bir araya getiren, sevap ve hikmetler bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Ramazan ayı, ...

Zekât kimlere verilir?
Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi 60. ayet-i kerimede bildiriliyor: “Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara...

Zekat kimlere, nelerden verilir?
İbadetlerin makbul birinci şartı imandır. Müslüman olmaktır. Müslüman olmayanın hiçbir ameli sevap değeri taşımaz.  Zekat kimlere farzdır? Bu ibadette de birinci şart Müs...

Bir hatırlatma ve sadakanın fazileti
 Zekat emrinin bu denli önemini yazarken etrafımıza bakmadan edemiyoruz. Müslümanlar imanları sebebiyle Ehl-i Beyt gönüllü olarak infaka koşmalıdırlar. Müslüman devlet id...

Hadis-i şerifler ışığında zekat
İbn-i Mes’ûd (r.a.) şöyle demiştir: Ben Peygamber’den (s.a.v) işittim, şöyle buyuruyordu: “İki kimseden başkasına gıpta olmaz. Biri şu kimsedir: Allah ona mal vermiş; hem...

Zekâtını vermeyenlerin vay haline!
Bundan önceki yazılarımızda, zekatın ayet-i kerimeler ile önemini yazdık. Bundan da anlaşılıyor ki, bile bile terk edilmesi büyük günahtır. İbni Abbas (r.anhuma)...

Ramazan’ın bir dili vardır
Ramazan’ın kendine ait dili vardır. Aşkı vardır. Medeniyeti vardır. Sedası vardır. Sanatı ve musikîsi vardır. Çiçekleri kokuları vardır. Talimi ve terbiyesi vardır. Seher...

Zekât Allah’a yakınlığa vesiledir
“Bedevîlerden öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır, (hayır için) harcayacağını Allah katında yakınlığa ve Peygamber'in dualarını almaya vesile edinir. Bil...

‘Namazı kılın, zekâtı verin’
Çocukluğumda kürsülerden duyduğum ve sonra da kendim de vaazlarımda söylediğim bir cümle ile başlayayım: “Zekat, namaz ile birlikte Kur’an-ı Kerim’de çokça tekrar edilmiş...

Zekât ile ilgili ayet-i kerimeler
Yaptığınız hayrı başa kakmayın: “Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, y...

Zekat vermenin önemi
İslam’ın temel şartlarından biri de zekat vermektir. Yaratılış gayemiz Allah’a kulluktur. İnsan fıtratı gereği hem Allah’a karşı sorumlu, hem de aile ve çevresine karşı s...

Ramazan, iftar, bir hassasiyet ve itikâf
Ramazan ayı girince meleklerin oruç tutanlara dua ettikleri konusunda Hz. Ali (k.v) şu hadisi rivayet eder: “Ramazan ayı girdiğinde Yüce Allah, Arş’ın taşıyıcısı...

Fidye, sahur ve iftar
Ayet-i kerimede “ve ale’llezine yudikunehu fidyetün…”(Bakara184) emri vardır. Buna göre, oruç tutamayacak kadar yaşlı ve düşkünler veya iyileşme ümidi kalmamış hastalar f...

Oruç tutmamayı mübah kılan hususlar
Oruç, İslam’ın beş temel şartlarından biridir. Bilerek terki büyük günahtır. Ancak aşağıda belirtileceği üzere, özrü olanlar, oruç tutamayabilir veya başlamış olduğu oruc...

Orucu bozan ve bozmayan hususlar
Kaza ne demektir? Bozulan orucun yerine gününe gün oruç tutmak demektir. Keffaret ne demektir? Bozulan bir gün orucun yerine ardı ardına iki ay oruç tutmaktır. Orucu boza...