Fethi Güngör

“Hizb-ut Tahrir”i kendi dilinden tanımak
Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu’nun 19 Aralık 2017 tarihinde yayınladığı basın bildirisi (1) ve 24 Aralık 2017 tarihinde Köklü Değişim Medya Konferans Salonu’nda düz...

Mısır'daki siyasi idamları durdurmak için somut adımlar atab...
“İyi bilin ki Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir.” (Hûd 11:18). Allah Rasulü “Zalim de mazlum da olsa kardeşine yardım et.” buyurdu. Kendisine; “Ya Rasûlallah,...

Mısır'da ihvan liderlerine yönelik siyasi idamları durdurabi...
“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler (yakın dostu ve koruyucusudur).” (Tevbe 9:71). “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (z...

Kudüs'ü Filistin'in başkenti yapabilmek
“Ey (Allah’a inanıp güvenen) müminler! Siz kendinizden sorumlusunuz. Doğru yolda olduğunuz sürece yoldan sapanlar size asla zarar veremezler. Hepinizin dönüşü ...

Kudüs’ün Osmanlı yönetimindeki siyasi tecrübesinden ders alm...
Kudüs’ün tarihî tecrübelerini hesaba katmadan kalıcı bir barışa ulaşılabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu maksatla -Diyanet Vakıf İslam Ansiklopedisi’nde yer alan sağlam ...

Kudüs'ün Memlükler dönemindeki huzurlu günlerini hatırlamak...
Kudüs’te kalıcı bir barışın sağlanabilmesine yönelik çabalara katkı sadedinde, bizzat şehrin sahne olduğu tarihî tecrübeden istifade etmenin önemine dikkat çekmek maksadı...

Kudüs'ün tarihi tecrübesinden ders alabilmek
Kudüs’te kalıcı bir barışın sağlanabilmesine yönelik çabalara katkı sadedinde, bizzat şehrin sahne olduğu tarihî tecrübeden istifade etmenin önemine dikkat çekmek maksadı...

Batı'nın model ülkesi Hollanda'da artan hak ihlallerini rapo...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 27.11.2017 tarihinde düzenlenen Hollanda İnsan Hakları Paneli'nde “2016 Yılı Hollanda İnsan Hakları Raporu” kamuoyuna açıklandı....

İslam Birliği'nin bilgi zeminini oluşturabilmek
“Kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra parçalanıp birbirine düşen kimseler gibi olmayın; işte bunlar için korkunç bir azap vardır.” (Âl-i İmran 3...

Fikrî problemlerimizi tüm boyutlarıyla görebilmek
Altmış sekiz yıllık ömrünün büyük bir bölümünü İslam ümmetinin problemlerini anlamaya ve bu problemleri en doğru şekilde analiz ederek bunlara kalıcı çözümler üretmeye ad...

Medeniyetimizin kurucu unsurlarını dengeleyebilmek
31 Ekim 1973’te vefat eden Mâlik Bin Nebî’nin konuşmalarında ve eserlerinde sıkça vurguladığı “İslam ümmetinin fikrî problemleri”ni Fevziye Bariun, 1992 yılında İngilizce...

İslam'ın medeniyet kurucu rolüne güvenmek
Türkiye toplumu, 31 Ekim 1973’te vefat eden Mâlik bin Nebî’yi Türkçeye çevrilen ondört eseri yanında onun özgün fikirlerini esas alan makale, tez ve kitap çalışmalarından...

Sorunların çözümünde şûranın anahtar rolünü kavramak...
Fıkıh müktesebatında “danışma” ve “danışma kurulu” anlamında kullanılan “şûrâ” terimini, Talip Türcan’ın İslam Ansiklopedisi için kaleme aldığı “şûra” maddesinden özetle ...

Şuranın tarihteki yapıcı işlevini hatırlamak
20 Ekim 2017 Cuma günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 7 Hilal Derneği tarafından düzenlenen “Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları’nın bu ayki konuğu olan Raşid Gannuşi...

Gönüllü kuruluşlarda değişim sürecini dirayetle yönetebilmek...
Gönüllü kuruluşlar alanında önemli projelere imza atan İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, STK’ların yönetim, kurumsallaşma ve süreklilik sorunlarına çözüm üretmek amacıyla...

Hicret fıkhını çağımıza doğru uyarlayabilmek
1439 hicrî yıla girdiğimiz şu günlerde milyonlarca insanın inançları sebebiyle enva-ı çeşit zulme maruz kalarak muhacir konumuna düşmüş olması hasebiyle, Mekke’den Medin...

Tarihi öğütlerden istifade edebilmek
Binlerce yıl boyunca insanlığa yapılmış hayati öğütler insanoğlunun mutlu ve huzurlu bir ailevi ve toplumsal hayat düzeni oluşturabilmesindeki önemini korumaya devam etm...

Gençlere hayati öğütler verebilmek
Tarih boyunca ulemanın çocuklarının şahsında ümmetin tüm gençlerine seslenen hitabeler irad ettiği, mektuplar, nasihatnameler ya da tavsiyenameler şeklinde risaleler kal...

Cahiliye toplumunu İslam toplumuna dönüştürebilmek
- Fethi Güngör - Mütercim Sıbğatullah Kaya, “Kurtuluş Yolu” adıyla çevirdiği eserinin giriş kısmına dercettiği takdiminde Seyyid Kutub’un fikir dünyasını beliğ bi...

Örnek bir İslam toplumu oluşturabilmek
“… We tekûnû şühedâe ale’n-nâs…: Ve Allah uğrunda üstün çaba sarf ederek gereği gibi mücadele edin: O (mesajını hayata taşımak için) sizi seçti; ve O din konusunda sizi z...