Feridun Andaç

:18
Ölümsüz edebiyat!
Roman biçim değiştirdiği gibi söylem de değiştiriyor. Gene de şu savım, romanın yirminci yüzyılın keşfi olma özelliği, kendini koruyor. Çünkü, halen ayna tutma işlevine i...

:19
İçimizdeki karanlık
Mutlak biçim arayışı bizi yabancılaşmanın barınağına götürebilir. Günün her ânını dolduran iş/güçle gelen yoğunluk, yaşama kaygısı, gördüklerimizle bize yansıyanlar, yaşa...

:15
Yazısız kalmak, yazıya bulaşmak!
Görülebilen bir yolculuktan söz etmek için yola çıkıyorum. Düş ve imge zamanından yani. Bizi yazıya götüren duygunun ne olduğunu düşünürken; orada ötemizde duran ...

:26
Sinemada Pedro Almodovar bakışı
“Bana göre edebi sinema, dilin temel bir konuma sahip olduğu ve aksiyona itici güç sağladığı bir sinemadır.” Pedro Almodovar Pedro Almodovar sinemasının en...

:14
Yaşar Kemal’i karşılamak
“Bir dil bulacağız her şeye varan. Bir şeyleri anlatabilen. Böyle dilsiz böyle düşmanca böyle bölük pörçük dolaşmayacağız bu dünyada.” ...

Zamane düşleri düş zamanları
Sinema tutkumla ne anlama gelebildiğini daha iyi kavradığım bir şeydi para. Henüz ortaokula yeni başlamıştım. Bana kentimin sinemalarını keşfettirecek oku...

:14
Bir dünya yaratmak, ama nasıl?
Yaratıcılığın temel sanrısı bir dünya yaratabilmektir. Bu anlamda sanatçının/yaratıcının yolu acıdan geçer. Bunu hissetme, buna görme, bunu yaşama... Bir bakıma zaman ağr...

:8
Halit Refiğ’le gelen birikim
Kendisiyle tanışıp konuşmam geç de olsa, bir sinema adamı, aydın kimlik olarak Halit Refiğ’i filmleri ve düşüncelerinden biliyordum. Özellikle de “Ulusal Sinema Ka...

:18
Güncelin, gündemin peşinde olmak
Doğrusu kendine sürekli gündem yaratmak isteyen, medyanın güncel dolaşımında her daim bir yerlerde olmak/görünmek isteyenlere mesafeli durup bakmışımdır. Elbette ki edebi...

:16
İki yerden, iki zamandan...
Benim İstanbul Çağım: (1) Seni usandıran ne, bunu sordun ilkten. Zaman eskisi bir mekândasın. Büyüme çağlarını hatırlatan ne varsa şimdi silinmiş. Zorluyorsun bell...

:6
Zaman için prelüdler
1./ KUŞLANAN ZAMAN Gözlerinle delirt, bakışlarınla sil. Madem ayrı kıyılardayız, nefesin başka nefesin göğünde yalnız… Gölgele öyleyse aramızdaki zamanı....

:10
Güne, zamana dokunmak
Joseph Roth ile başlıyor günüm. Buruk, ezgin bir yolculuk… İnsanın kendini gezgin kılması ruh ve duygu ivmesiyle başlar. İçinde biriktirdiği düş ve düşünce adacıkları ise...

Toplum kendi vicdanını aklamalı
“11 Eylül 2001” yalnızca Amerika’nın miladı olmamıştır, küresel dünyanın gidişatını değiştirmiş; Amerikan hegemonyasının “av sahası”ndaki ülkelerin de tarihsel dönüşümle...

Küresel romanı mı hiper romanı mı?
Flaubert’in roman dünyasına sıklıkla döndüğümde gözlediğim şudur: Güncelliğini hâlâ koruması. Bunu da romanlarında yansıttığı gerçekliklerle düşünce biçimde gözleyebilir...

Romanda ‘Aydın’ca bakış
Romancılığımızda öteden beri aydınca bir bakış egemendir. Anlatıcı/yazar ele aldığı, yöneldiği konuyu anlatmada bu bakışını romanının odağında tutar. Öyle ki; biz, okur o...

Tarih bilinci ve edebiyat
YAKUP Kadri Karaosmanoğlu üçlü anılarında (Zoraki Diplomat,1955; Vatan Yolunda, 1957; Politikada 45 Yıl, 1968) Türkiye’nin yakın tarihinin 1920-1960’lı yıllarından önemli...

:42
Küresel Salgın ve ‘Biz’: (3) Yığışımcı zihniyet ya da ‘sonun...
Özdemir İnce’nin yeni deneme kitabı "Sonun Sonu"(*) bu günlerde okura ulaştı. İnce, kitabının sunuş yazısında 2000’lerin başından bugüne erişen Türkiye’nin siyaset güdüml...

:49
Küresel Salgın ve 'Biz' (1): Tanımsızlaşan Toplum *
Geçen gün bir dostumla konuşurken ona “Bizim Adımız Kriz” (Our Brand is Crisis”) filminden söz etmiştim. O da, bizim, ülke olarak giderek Latin Amerikalılaştığımızı söyle...

:64
Ustam Montaigne öğretmenim Montesquieu
Elem kapıları kapalı. Yoksun bir bakışın diliyle konuşuyoruz artık. Yoldan ve yolcudan öte bakışlarımız. Ötelerden süre süre getirdiğimiz söz anlamı yitiriyor gün...

:96
Türkiye’nin dönüştürülmesi
Günümüzün romanlarını okurken yazılıp anlatılanlar kadar anlatıcılığa soyunan kişilerin, yani yazar/romancıların eğitim düzeyi, donanımı, hayata/dünyaya dair ne düşünüp e...