Ferhan Bayır

:18
Devrimin mirasını savunmak
“Fransız Devrimi insanlara, tarihin kendi eylemleriyle değiştirilebileceği duygusunu kazandırmıştır... İyi ki Fransız Devrimi hâlâ yaşıyor. Çünkü özgürlük, eşitlik ve kar...

Eski güzel günler yeni kötü günler
İngiltere önümüzdeki ay, 12 Aralık’ta yeniden seçime gidecek. İngiltere tarihinde ilk kez beş yıllık bir zaman diliminde üçüncü kez seçime gidiyor. İngiltere’nin ...

:38
Hakikatin eşiğinde yıkıcılığın anlamı
‘İnsanlar kendi tarihlerini kendi yapar; ama onu özgür iradeleriyle değil, kendi seçtikleri koşullar altında değil, dolaysız olarak önlerinde buldukları, verili, geçmişte...

:57
Batı’nın çöküşünü doğru okumak
19. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan ekonomik kriz hızla toplumsal krize dönüşmüştü. Son devrimci barutunu Paris barikatlarında tüketen Avrupa’nın ilerici kuvvetleri, bu k...

:24
Savaşın küllerinden doğan sanatçı
1913 yılında St. Lazare istasyonundan Paris’e adım atan genç bir Rus, Paris’in büyüleyici ve şık sokaklarına uğramadan, yoksul Montmarte semtindeki Bateau Lavoir atölyesi...

:38
Rembrandt’ın elleri
Rönesans’ın iyimserliğini, insanın geleceğine duyulan coşkun güveni, kamusal alanların meydanlarına yapılan heykeller betimler. Michelangelo’nun Davut heykeli bu anlamda ...

:60
Macron ve Dostoyevski
"Avrupa’yla yine sürtüşme, karşımızda yine bitmek bilmeyen Doğu Sorunu, Avrupa’da yine Ruslara karşı kuşku, güvensizlik... Ama Avrupa’nın bu kuşkuculuğunun peşinden koşma...

:44
Avrupa’nın kalelerini yıkan Ruslar
Rus edebiyatının canlı, vurucu, tutkulu ve insanı sarsan gücü nereden gelmektedir? Gogol’dan Gorki’ye Rus edebiyatının bu değişmez özelliği belki de en çok Avrupalı edebi...

:34
Wallerstein: Afrika’da Marksizm’i keşfetmek
Tarihsel sosyoloji alanında kült eserler kaleme almış Immanuel Wallerstein’i geçen günlerde kaybettik. Üç ciltlik ‘Modern Dünya Sistemi’ kitabıyla uluslararası ün...

:49
Paris'ten Moskova'ya Modernizmin iki yüzü
'Nasıl ki kuş havada, balık suda yaşarsa, o da kalabalıklarda var olur. Aşkı, işi, gücü kalabalıklardır. Kusursuz flâneur için, tutkulu gözlemci için, ahalinin tam orta ...

Bulgakov
:42
Modern sanat ve sosyalizm İmkânsız birliktelik mi?
Birinci Dünya Savaşı korkunç yıkımlarıyla devam ederken Zürih’te sürgünde bulunan bir Rus, dünyayı kökten değiştirecek fikirlerini kaleme alıyordu. Lenin ‘Emperyalizm: K...

:74
Gramsci’nin taşları
Akdeniz'de İtalya’nın sıcak ve sevimli kıyılarına yakın bir ada imgesini, insanın belleğinde bolluk, mutluluk, özgürlük gibi hisleri çağrıştırır. Kıyılarına yanaşmadan ö...

:30
Burjuva toplumunu yadsıyan eleştiri ve sanatın gücü
“Ben asla burjuva toplumu için yaratılmamışım. Her şeyin yalnızca baskı ve can sıkıcı yükümlülük olduğu yerde.” Rousseau, Yalnız Gezerin Hayalleri Eleştiri...

Denis%20Diderot
:58
‘Yeni toplumun dini sanat, azizleriyse sanatçılardır’...
Napolyon’un Waterloo Savaşı’nda yenilmesiyle birlikte Fransız Devrimi’nin vaatlerinin gerçekleşmeyeceğine dair karamsar inanç, toplumda hakim kanı haline gelmişti. Başta...

Hubert%20Robert%2C%20Louvre%E2%80%99un%20m%C3%BCze%20olarak%20d%C3%BCzenleni%C5%9Fi%2C%201796.
:62
Hébert’i unutarak Robespierre savunulamaz
“Jakoben kulübü devam etseydi Robespierre’in yanında otururdum. Halka olan derin ve ince saygısı dolasıyla Robespierre büyüktür.” Jean Jaurès “Proletaryanı...

Roberspierre%E2%80%99in%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BC%C5%9F%C3%BC
:43
Liberalizmin tutunamadığı toprak: Rusya
‘İnsanlığın bir üyesi gibi gözükmeyen, ama yine de dünyaya büyük dersler vermek için var olan uluslardan biriyiz. Kanımızda uygarlığa aykırı gelen bir şey var. Büyüyoru...

Birinci%3A%20Aleksey%20Korzukhin%2C%20Ayr%C4%B1l%C4%B1k%20G%C3%BCn%C3%BC%2C%201872
:34
Doğaya, Asya’nın penceresinden bakmak
Doğayı nasıl gördüğümüz, bizi çevreleyen nesnelerle nasıl ilişki kurduğumuz, tüm uygarlıkların özgün karakterini yansıtır. Bu bağlamda Batı uygarlığında, bir nesn...

Tolstoy%20Polyana%20k%C3%B6y%C3%BC
Sınıfın yaralarını görebilmek
“Bugün, var olanı resmetmeye çalışmak umudu teşvik eden direniş eylemidir.” John Berger St. Eustache kilisesi, Notre Dame’dan sonra Paris’teki en güzel ve ...

Politik Sınırları Yeniden İnşa Etmek
Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ‘demokrasi şöleninde’ yalnızca iki adayın ekran karşısına çıkarılması birçok kesim tarafından eleştirildi. Diğer iki adayın demokratik ...

Popülizmle yüzleşmek
Neoliberalizmin yükselişiyle düşünce dünyasında merkezi konuma yerleşen küreselleşme kavramı, bugün neoliberalizmin yaşadığı krizlerle birlikte yerini, popülizm kavramın...