Ferhan Bayır

Politik Sınırları Yeniden İnşa Etmek
Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ‘demokrasi şöleninde’ yalnızca iki adayın ekran karşısına çıkarılması birçok kesim tarafından eleştirildi. Diğer iki adayın demokratik ...

Popülizmle yüzleşmek
Neoliberalizmin yükselişiyle düşünce dünyasında merkezi konuma yerleşen küreselleşme kavramı, bugün neoliberalizmin yaşadığı krizlerle birlikte yerini, popülizm kavramın...

Bir Muhafazakârın gözyaşları
Uzun süredir siyasi ve toplumsal kriz içinde olan İngiltere’de Theresa May, üç yıl önce ülkeyi düzlüğe çıkaracak, tartışmaları sonlandıracak siyasi figür olarak vitrine ç...

Halk hareketinin rengi
1968 isyanından bir yıl önce Godard’ın yönetmenliğini yaptığı "Onun Hakkında Bildiğim İki-Üç Şey" filminde, devasa karayolları ve inşaat yapımıyla şantiye alanına dönen P...

Devrim’in kapısı şehrin anahtarıyla açılır
"İnsanların şehir hakkı talepleri kucaklanabilirse yeni bir toplum için savaşacak kitleler seferber edebilirler" ...

Adaleti Yok Sayan Kendi Felaketini Hazırlar
'Dere kenarındaki ağaçlardan, dallarını egenler kurtulur taşkınlardan, oysa köklerinden sokulup gider kaskatı direnenler. Yelkenlerini sonuna kadar gererek rüzgârı karşı...

Çağının Gerçekleriyle Yüzleşen Sanatçı Kutsanır
Tarihteki önemli yazarların, yaşadıkları toplumdaki alt üst oluşların, sarsıcı değişimlerin en soylu ve en dramatik anlarına tanıklık edenler arasından çıkması rastlantı ...

Eleştiri Hakikatin Kapısını Aralar
“Katı olan her şey buharlaşıyor!” Doğası gereği sürekli ekonomik krizler ve siyasal kaoslar üreten kapitalizmin üzerine kurulan burjuva toplumunun çelişkilerini ortaya ko...

:16
Bugünün krizlerine Marx’la bakmak
“Bütün yerleşik küflenmiş̧ ilişkiler, peşlerinde sürükledikleri ağarmış̧ tasavvurlarla ve görüşlerle beraber çözülür, yeni kurulanlar daha kemikleşemeden eskirler. Katı ...

:22
Goethe: Aydınlanma’nın ve hümanizmin büyük şairi
“Goethe yalnızca en büyük Alman şairi değildi, aynı zamanda en büyük Almandı” Karl Marx “Goethe’nin eserleri o kadar ileri ki, Alman dili hâlâ ona yetişmey...

:8
İran karşıtlığının kökeni: Tragedyada oryantalizmin doğuşu...
“Biz modern insanlar, hayal gücümüzden yoksun mantığımızla, fiziki olayları evrensel kanun ve güçlerle; insan davranışlarını kişisel iradeyle açıklıyoruz. Yunan şairlerse...

:16
Eleştirinin sefaleti
Bu sayıda sinema eleştirmeni Tunca Arslan’la son kitabı “Eleştirmenleri Vurun” üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Eleştirinin anlamı ve misyonu, ülkemizde eleş...

:16
Sovyetlere ‘Çukur’dan bakmak ve Platonov
Yazarların eserlerinde geleceğe dair öngörülerini dile getirdikleri bölümler, birçok ki...

:113
Avrasya’da özgürleşmek ya da Batı’da köleleşmek
Ataol Behramoğlu, ülkemizin değerli bir şairi ve Rus edebiyatının başyapıtlarını dilimize kazandırmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bir çevirmenidir. Ne yazık ki son günl...

:26
Nihilizm açmazında aydınlar ve Çehov
Rusya’nın uçsuz bucaksız stepleri arasında, insanların ismini dahi bilmediği bir taşra kasabasında sıvaları dökülmüş, etrafını yaban otlarının sardığı, insanı tehdit ediy...

:13
Balzac’ın tefeci ve bankerlere attığı neşter
“Kim söylemiş ticarette şiir yoktur diye” Balzac “Ticaret Balzac’ta şiirsel hale gelmiştir.” Taine Ticari çıkarlar örümcek ağı gibi bütün topl...

:43
Oryantalizmin gölgesinde siyasal İslam’ı meşrulaştırmak...
Siyasi hareketlerin orta ve uzun vadede düşünsel hayata etkisini belirleyen örgütsel gücü kadar, bu siyasi hareketlere kimliğini veren, bir anlamda yol gösteren düşünürle...

:5
İtalyan Gerçekçiliğine Vatanseverlik Aşısı: Giovanni Verga...
Hayal kırıklıkların tutkuyla yaşandığı, aşkın hüzünle bütünleştiği, başkaldırının kaçınılmaz yenilgisine rağmen umutsuzluğun neşeyle göğüslendiği Güney İtalya’nın doğası ...

Hemingway çanları kimin için çaldı?
Romanlarıyla aynı güçte ve derinlikte öyküler yazabilmiş çok az yazar vardır. Hayatı basit ve kısa olduğu ölçüde çarpıcı biçimde betimleyebilen yazarların başında şüphesi...

:24
Hız çağında yavaş okumak
Klasik edebiyat eserlerine olan ilginin azalmasının nedenlerini tartışmak, yaşadığımız çağı daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Özellikle gençlerin klasik edebiyat es...