Ferhan Bayır

:34
Wallerstein: Afrika’da Marksizm’i keşfetmek
Tarihsel sosyoloji alanında kült eserler kaleme almış Immanuel Wallerstein’i geçen günlerde kaybettik. Üç ciltlik ‘Modern Dünya Sistemi’ kitabıyla uluslararası ün...

:49
Paris'ten Moskova'ya Modernizmin iki yüzü
'Nasıl ki kuş havada, balık suda yaşarsa, o da kalabalıklarda var olur. Aşkı, işi, gücü kalabalıklardır. Kusursuz flâneur için, tutkulu gözlemci için, ahalinin tam orta ...

Bulgakov
:42
Modern sanat ve sosyalizm İmkânsız birliktelik mi?
Birinci Dünya Savaşı korkunç yıkımlarıyla devam ederken Zürih’te sürgünde bulunan bir Rus, dünyayı kökten değiştirecek fikirlerini kaleme alıyordu. Lenin ‘Emperyalizm: K...

:74
Gramsci’nin taşları
Akdeniz'de İtalya’nın sıcak ve sevimli kıyılarına yakın bir ada imgesini, insanın belleğinde bolluk, mutluluk, özgürlük gibi hisleri çağrıştırır. Kıyılarına yanaşmadan ö...

:30
Burjuva toplumunu yadsıyan eleştiri ve sanatın gücü
“Ben asla burjuva toplumu için yaratılmamışım. Her şeyin yalnızca baskı ve can sıkıcı yükümlülük olduğu yerde.” Rousseau, Yalnız Gezerin Hayalleri Eleştiri...

Denis%20Diderot
:58
‘Yeni toplumun dini sanat, azizleriyse sanatçılardır’...
Napolyon’un Waterloo Savaşı’nda yenilmesiyle birlikte Fransız Devrimi’nin vaatlerinin gerçekleşmeyeceğine dair karamsar inanç, toplumda hakim kanı haline gelmişti. Başta...

Hubert%20Robert%2C%20Louvre%E2%80%99un%20m%C3%BCze%20olarak%20d%C3%BCzenleni%C5%9Fi%2C%201796.
:62
Hébert’i unutarak Robespierre savunulamaz
“Jakoben kulübü devam etseydi Robespierre’in yanında otururdum. Halka olan derin ve ince saygısı dolasıyla Robespierre büyüktür.” Jean Jaurès “Proletaryanı...

Roberspierre%E2%80%99in%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BC%C5%9F%C3%BC
:43
Liberalizmin tutunamadığı toprak: Rusya
‘İnsanlığın bir üyesi gibi gözükmeyen, ama yine de dünyaya büyük dersler vermek için var olan uluslardan biriyiz. Kanımızda uygarlığa aykırı gelen bir şey var. Büyüyoru...

Birinci%3A%20Aleksey%20Korzukhin%2C%20Ayr%C4%B1l%C4%B1k%20G%C3%BCn%C3%BC%2C%201872
:34
Doğaya, Asya’nın penceresinden bakmak
Doğayı nasıl gördüğümüz, bizi çevreleyen nesnelerle nasıl ilişki kurduğumuz, tüm uygarlıkların özgün karakterini yansıtır. Bu bağlamda Batı uygarlığında, bir nesn...

Tolstoy%20Polyana%20k%C3%B6y%C3%BC
Sınıfın yaralarını görebilmek
“Bugün, var olanı resmetmeye çalışmak umudu teşvik eden direniş eylemidir.” John Berger St. Eustache kilisesi, Notre Dame’dan sonra Paris’teki en güzel ve ...

Politik Sınırları Yeniden İnşa Etmek
Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ‘demokrasi şöleninde’ yalnızca iki adayın ekran karşısına çıkarılması birçok kesim tarafından eleştirildi. Diğer iki adayın demokratik ...

Popülizmle yüzleşmek
Neoliberalizmin yükselişiyle düşünce dünyasında merkezi konuma yerleşen küreselleşme kavramı, bugün neoliberalizmin yaşadığı krizlerle birlikte yerini, popülizm kavramın...

Bir Muhafazakârın gözyaşları
Uzun süredir siyasi ve toplumsal kriz içinde olan İngiltere’de Theresa May, üç yıl önce ülkeyi düzlüğe çıkaracak, tartışmaları sonlandıracak siyasi figür olarak vitrine ç...

Halk hareketinin rengi
1968 isyanından bir yıl önce Godard’ın yönetmenliğini yaptığı "Onun Hakkında Bildiğim İki-Üç Şey" filminde, devasa karayolları ve inşaat yapımıyla şantiye alanına dönen P...

Devrim’in kapısı şehrin anahtarıyla açılır
"İnsanların şehir hakkı talepleri kucaklanabilirse yeni bir toplum için savaşacak kitleler seferber edebilirler" İstanbul seçimlerinin hukuk yok sayılarak...

Adaleti Yok Sayan Kendi Felaketini Hazırlar
'Dere kenarındaki ağaçlardan, dallarını egenler kurtulur taşkınlardan, oysa köklerinden sokulup gider kaskatı direnenler. Yelkenlerini sonuna kadar gererek rüzgârı karşı...

Çağının Gerçekleriyle Yüzleşen Sanatçı Kutsanır
Tarihteki önemli yazarların, yaşadıkları toplumdaki alt üst oluşların, sarsıcı değişimlerin en soylu ve en dramatik anlarına tanıklık edenler arasından çıkması rastlantı ...

Eleştiri Hakikatin Kapısını Aralar
“Katı olan her şey buharlaşıyor!” Doğası gereği sürekli ekonomik krizler ve siyasal kaoslar üreten kapitalizmin üzerine kurulan burjuva toplumunun çelişkilerini ortaya ko...

:16
Bugünün krizlerine Marx’la bakmak
“Bütün yerleşik küflenmiş̧ ilişkiler, peşlerinde sürükledikleri ağarmış̧ tasavvurlarla ve görüşlerle beraber çözülür, yeni kurulanlar daha kemikleşemeden eskirler. Katı ...

:22
Goethe: Aydınlanma’nın ve hümanizmin büyük şairi
“Goethe yalnızca en büyük Alman şairi değildi, aynı zamanda en büyük Almandı” Karl Marx “Goethe’nin eserleri o kadar ileri ki, Alman dili hâlâ ona yetişmey...