Fazlı Cem

:16
Şiirden Korkan Güzel Şair
Öğrendiğimiz, uygulamaya çalıştığımız; cesur olmaktır. Cesurca bir iş yapmak takdir görür. Cesaret, en mûteber vasıflardandır. Birkaç yanlış kullanımla birlikte cesaret, ...