Fazıl Cem

Bir şair denemeyle
“Deneme sadece ve basitçe bir edebî biçim değil. Yazarın görüşlerini nispeten serbest bir üslupla aktarmasından ibaret değil yani. Denemenin tarihi onun, gelenek...