FATMA SÜMER

:1
PYD’nin çocuk askerleri
1994'ten beri sistematik olarak çocuk asker kullanan PKK gibi PYD'nin de çocukları zorla silahaltına aldığına dair bir sicili var. PYD bölgelerinde -fizyoloji...

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun hukuktaki karşılığı...
Hakaret hukuki, toplumsal, dini ya da akla gelebilecek herhangi bir başka alandaki normun sınırlarının dışında kalan bir eylem türü. Kötü duyguların bir dışa vurumu ve to...