Fatma Nur DOĞAN

:8
Aferin, mertçe hakikati arayan fenlere!
Bir ara lisede öğretmenlik yaptığım zamanlarda müşahede ettim ki, gençlerin kafalarında Allah’ın varlığına ve birliğine dair çok sualler var. Ve özellikle okudukla...

:3
Risale-i Nur Talebesinde ülfet olursa
Son günlerde Risale-i Nur’u hiç bilmeyen veya bir miktar bilen bazı kişilerle tanıştım ve konuştum. Gayriihtiyarî veya o andaki bir problem üzere benden duydukları...

Su-i fehm ve im’an-ı nazar
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Muhakemat adlı eserinde bir sû’-i tefehhümden (sû’-i fehm) bahseder. Kelime manası olarak ‘kötü anlayış, yanlış anlama’ olarak ka...

:10
Mukaddes bir yolculuktur evlilik
Kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıyla insanın ihtiyacını en çok tatmin eden saadetin adıdır evlilik (nikâh). Sevgilerin aşkların şevklerin paylaşıldığı lezzette ...