Fatıma Anteplioğlu

Kerbela nasıl oldu?
Öncelikle Hz. Hüseyin (as)'ınn müjdelenmesi ile başlamak isterim. Cebrail (a.s.) Muhammed'e (s.a.v) indi ve dedi ki: "Ya Muhammed, Allah sana Fâtıma'nın doğuracağı ve sen...