Fatih Yılmaz

:1
Eğitimde aile faktörü
Bir toplumun temeli ailedir. Aile, medeniyetlerin inşası yolunda ilk adımın karşılığıdır. İstikametin ne yöne doğru olacağının ilk adımı. Bir milleti millet yapan değerle...

:12
İstanbul Sözleşmesi iptal edilemez
İstanbul Sözleşmesi’ne dair konuşulacak söz kalmadığı gibi yapılması gerekenler de olduğu gibi durmaktadır. Eliyle ortadaki bu büyük katliamı düzeltmesi gerekenler seyred...

Allah (c.c.) biliyor
Bin yıl İslâm’a hizmet etmiş bir milletin evlatlarını nasıl oldu da kendi dinleri ile uğraşır hale getirdiler gerçekten çok ilginç. İslâm’ı yaşayanlar, okuyanlar, kullana...

Müslüman’ca dikelmek
Arzu ve istekler, dualar, temenniler, beklentiler, insanoğlunun tarih boyunca büyük bir kısmının tercih ettiği kestirme yollar. Bunlara daha birçoğunu ekleyebilirsiniz. Y...

Medeniyet dediğin
Batı dünyası, bilim, sanayi ve teknolojinin üzerine bina edilmiş kokmuş, çürümüş sahte bir medeniyet olarak tanımlanabilir. Üzerinde yaşadığımız mübarek topraklarda uzun ...

Yeni dünya üzerine 5
Zor bir dönemden geçiyoruz. Nasıl çıktığı hakkında birçok tartışma olmasına rağmen karşımızda hiçbir sınıf ayrımı gözetmeksizin bütün dünyayı dize getirmiş bir virüs var....

Yeni dünya üzerine-4
Geleceğin dünyasını konuşurken genelde insanların akıllarına makineler, yapay zekâ, internet teknolojileri ve benzeri sayısız yeni gelişmeler geliyor. Uzmanlar dahi genel...

Yeni dünya üzerine -3-
Çok yakın zamanda işler, çalışma şekilleri, çalışma ortamları, mesafeler, eskiye dair ne varsa değişikliğe uğrayacak gibi görünüyor. YouTube kanalının dünyanın en büyük o...

Yeni dünya üzerine-2
Umursamazlığın ve individüalizmin teknoloji ile harmanlandığı hedonizm çağında umarsızca yaşıyoruz. Aslında yaşıyorduk. Herkes keyfinde, eğlencesinde, kendi krallığının d...

Yeni dünya üzerine
Bambaşka bir dönemden geçiyoruz. Her geçen yıl bir öncekinden çok daha hızlı ve yoğun gündemlerle karşılaşıyoruz. Eskilerde bir asra sığan olayları şimdilerde haftalar iç...

:1
Hangi virüs?
Edilgen ve aciz bir hâl ile sürekli sonuçları konuşuyoruz. Aklın yeterli şekilde kullanılmadığı, mantığın ters işlediği, tenakuzun baş gösterdiği bir dönemden geçiyoruz. ...

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anlamak - 4
İbn Haldun Mukaddime’sinde geçmişle gelecek arasındaki benzerlikten bahsederken, bu durumun aynen suyun suya benzediği gibi olduğunu dile getirmiştir. Necmettin Erbakan’ı...

:1
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anlamak-3
Belki de anlaşılmaz olan bir makine mühendisinin bütün ezberleri bozmasıydı. Bütün bir İslâm âlemini derin uykudan uyandıran kişinin bir bilim adamı olmasıydı. Cumhuriyet...

:2
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anlamak-2
Anlamak, kavramak, uygulamak, hayata geçirmek yani hayatla buluşturmak. Hakikati tanımlayan kavramaların dünyasında heyecan ve aksiyonu kuşanmak. Nasıl olması gerekiyorsa...

:1
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anlamak
Şu yalan dünya nice liderler görüp geçirmiştir. Akıllarda kalanların bazıları hayırla yâd edilirken bazıları da unutulup gitmiştir. Merhum Necmettin Erbakan, herkesin and...

Çankırılı Hasan
Medyada patlak veren olaylara karşı anlık tepkilerden her zaman çekinmişimdir. Olayların ardından kısa bir süre sonra aslının defalarca çok farklı boyutlarda olduğuna şah...

Sosyal medya üzerine - 10
Medyanın kontrolünün dünyayı yöneten küresel güçlerin elinde olması ve kendi hedefleri uğruna medyayı bir algı yönetimi aracı, bir psikolojik harp silahı ve kitleleri yön...

:2
Öğretmenlerimiz
Geleceğimiz gençliğimize emanet, onların yetişmesi eğitim sistemine bağlı, eğitim sistemi ise öğretmene dayalı. Dünyadaki bütün devletleri kurtaracak olan öğretmenlerdir,...

Nefes alabiliyorum öyleyse varım
Aslında çok da zor olmasa gerek. Kısaca anlatayım: Mesela Almanya’da bazı eyaletler arasında farklı uygulamalar olsa bile eğitim sistemi ana hatları ile şöyle iş...

Sosyal medya üzerine - 9
Kitle iletişim aracı olarak da adlandırılan medya kavramı, 1920’lerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Her türden sözlü, yazılı, basılı görsel metni ve imgeleri içere...