Fatih Mehmet AYDIN

Cumhuriyet dönemi mesleki eğitim, Atatürk ve MEM
 Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim 19. yüzyıla kadar “çıraklık” eğitimi  olarak yürütülmüştür. Cumhuriyet’ten önce mesleki ve teknik eğitim devletin eğitim politikası ar...