Faruk Beşer

:15
İlahiyat-medrese vuruşturulması
Bizi bir TV konuşmasından haberdar edip orada söylenenler konusunda görüşümüzü sordular, dinl...

:55
Diyanet faize fetva mı verdi?
Günümüzün vahşi kapitalizminin dışında hiçbir sistem, ilk çağ filozoflarından beri hiçbir aklı b...

:11
Tecdide duyulan ihtiyaç ve Âlimler Birliği
İslam dini içinde Tecdid diye bir kavramımız vardır, yenileme demek. Yenileme ama eskidiğ...

:55
Şii, sana kardeşim diyebilir miyim?
Son olaylar bazı şeyleri yeniden düşünmemizi gerekli kılıyor. ...

:6
Nesih ve tarihsellikle, hükmün şartlara bağlı olması arasınd...
Önceki bir yazımızda özetle şöyle demiştik: Müslümanlar Allah’ın emri olan ‘güç hazırlamayı’ ve ...

:7
Nasıl adam oluruz?
Bu cümledeki ‘adam’ erkeği ya da kadını değil, her ikisini ifade eder. Buna ‘insan’ da diyebilir...

:7
İnsanlık tarihi müstakim olanlara zaferler, asilere belalar...
Önceki iki yazımızda şu sonuca vardık: Semavi afetler insanoğlundan bütünüyle bağımsız değildir....

:6
Afetlerin sebepleri sadece bizim gördüklerimiz midir?
Deprem gibi afetlerin insanla alakasını konuşuyorduk. Depremin en son sebebine baktığımızda onun...

:2
Deprem gibi afetlerin teolojisi
Bir deprem, sel felaketi ve benzeri bir afet olduğunda hemen iki farklı tavırla karşılaşırız. Bi...

:9
Hükümlerdeki değişmenin tarihi kırılma noktaları
İslami hükümlerindeki değişimi yazmıştım. Geçen hafta Sakarya İlahiyatta konuyu konferans olarak...

:4
İslam küresel düşünmeyi emreder
Son birkaç yazıda İslam’ın yeniden bir toplum ve dünya dini olmasının yollarını düşünüp kendi ak...

:3
Gıybet ve kavimler arası evlilikler sağlıklı toplumun neresi...
İslam’ın yeniden hayata hâkim olması, müminler olarak yeniden izzet bulmamız, toplumun müslümanl...

:7
​ Çok konuştuk, artık bir yerden başlayalım ​
İslam’ı topluma, kısaca dünyaya yeniden nasıl tanıtırız meselesini konuşuyorduk. ...

:5
Kültürünüz ve sembolleriniz varsa toplumdasınızkle/0...
Bir topluma kendi rengini verebilmek, orada inancından ve hayat tarzından kaynaklanan kendi kült...

:14
Müminlerin insanlar için şahitler olması ne demek?
İslam’ı yeniden tolum dini haline getirebilmenin tohumu da yine bireydir. Sağlam ve ıslah edilmi...

:8
İslam’ı yeniden öğrenmek
İslam ve kamusal kavramları üzerinde dururken anlatmak istediğimiz şu idi: Bu din topluma gelmiş...

:21
Kamusalda olmayan İslam eksiktir
Kamusal alan, ya da merkez çevre kavramları İslam toplumuna uymuyor. İslam’da ‘bir kavmin efe...

:12
İslam’ı kamusala taşımak
Başlık çoğumuzda modaya ya da genel kanaate uygun bir çağrışım yapmış olabilir. Yani dindar o...

:15
Büyük müfessir Alusî de tasavvufa meyillidir, oysa?
Dini yaşamada ihlas ve şirkin sınırları konusunda Zümer Suresi derslerimizden hare...

:8
Mirasta kadına haksızlık ediyoruz, doğru ama
Şirkle ilgili söz verdiğimiz son yazıyı pazara bırakalım ...