Eymen Halid

:3
Gazze’de bu da yaşandı!..
Savaş teorileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra değişti ve bir daha önceki gibi olmadı. Eskiden insanlar sefere giden askerleri alkışlayarak uğurluyordu. Çünkü sırtlarında ga...

İslamcılar ve ideoloji denizinde boğulmak
Çağdaş İslami hareketin temel sorunu ideoloji denizinde boğulmaktır. Genel biçim ve içerik bakımından “İslami” görünse de Araplar başta olmak üzere siyasal İslamcıların h...

Gazze’deki vaziyetin çözümü nedir?
Gazze çarşıları benzeri görülmemiş keskin bir ticari çöküşe tanıklık etmektedir. Bu tespit, 22 Ocak günü genel bir grev ilan eden bir tüccar kesimi tarafından ifade edilm...

:4
Gazze'deki insanlık krizi
Avrupa, Filistin hatta İsrail kökenli raporlar Gazze’de insani durumun çıkmaz bir sokağa girdiğini ortaya koymaktadır. Ülke içinde bir sosyal patlama ihtimali gitgide yük...

Filistin'in ihtiyacı acilen siyasi uzlaşmadır (4)
Gazze’nin daha önce belirttiğim bir özelliğini yine hatırlatmak istiyorum. (Filistin topraklarının sadece %1.3’üne tekabül eden) Gazze’nin yüzölçümü, Türkiye’nin Sivas şe...

Filistin'in ihtiyacı acilen siyasi uzlaşmadır (3)
Türkiye İslami hareketi genel anlamda Filistin’in iki ana kısma ayrıldığına; Fetih’in laik (dinsiz) kesimi, Hamas’ın ise İslami kesimi temsil ettiğine inanmaktadır. Oysa ...

:6
Filistin’in ihtiyacı acilen siyasi uzlaşmadır (2)
Arap siyasal İslam’ının ayrıntılarına girmeden önce -Arap ülkelerindeki siyasal İslam anlayışı ile Türkiye’deki siyasal İslam anlayışının farkını görebilmemiz için- Türki...

Filistin'in ihtiyacı acilen siyasi uzlaşmadır(1)
Filistin konusunda fikir beyan eden gerek Arap gerek Türk gerekse diğer yazarların büyük bir kısmı, Filistin’i Alaska eyaleti kadar büyük bir yer sanmaktadır. Öncelikle b...

DAEŞ'in etkilerini nasıl silebiliriz?
Sosyal medya mecralarında yüzbinlerce aktif hesap var. Bunların bazıları seçkin gazeteci aydınlara, üniversite hocalarına ve milletvekillerine aittir. Bütün bu hesaplar o...

Sina'da Sufilerin camisinde ne oldu?
Şok haber önceki akşam geldi. Sina’nın kuzeyinde Ravza Camii’ne DAEŞ militanları saldırdı. Bu çirkin intikam operasyonu neticesinde yüzlerce insan öldü, yüzlercesi de yar...

:1
Filistin'den Rohingya'ya
Ne dersiniz, bir an şöyle bir sahneyi gözümüzün önünde canlandıralım: Tecavüze uğramış bir kadın görüyorsunuz, bir adam gelip ona bir miktar para veriyor ve yürüyüp gidiy...

:2
Hilafetin geri getirilmesi meselesine dair
Daha önce El-Kaide örgütünün kullandığı “İslam hilafetinin geri getirilmesi” düşüncesini şimdi Tanzîmu’d-Devle (DAEŞaiş: IŞİD) örgütü kullanmaktadır. Bu düşünce, birçok ü...

İzniniz olursa Lord Balfour'a teşekkür edeceğim
Birinci mesele: 1917 yılında Yahudiler’e millî bir vatan bahşeden meşhur Balfour Deklarasyonu yayımlandı. 1909 yılında Sultan Abdülhamid tahttan indirilerek göz hapsine k...

Suriye ve Yusuf'un kardeşleri
Üçüncü dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, krallarının mumyalanmış cesetlerini koyacakları daha çok ehram inşa edebilmek için daha fazla köle üretmekle meşgul vaziyette. A...

Suriye: Yeni siyasi projelere doğru
Suriye’deki gerginliği düşürme projesi, Suriye halkının yenilgisi ya da zalim rejime karşı çıkanların projesinin başarısız olduğu anlamına gelmeyen, gelinen aşamanın daya...

Erbil'den Katalonya'ya
Katalonya’nın İspanya’dan ayrılması sevindirici bir haber değildir. Kanaatimce Kuzey Irak’ta da durum aynıdır. Yeniden ulus devlet düşüncesine dönmek asla dünyanın yararı...

DAEŞ sonrası - 6
Sonuç itibarıyla “Devlet Örgütü” (DAEŞ/IŞİD) (köken açısından) -siyasi işleri makul ve mantıklı bir şekilde yönetme yeteneğinden yoksun- anarşist örgütlere dayanmaktadır....

DAEŞ sonrası - 5
İstediğimiz devletin yapısı fiilen büyük bir krizden ibarettir. Birinci ve/ya İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ulus devlet modeli asla adil bir devlet olamamış...

DAEŞ SONRASI - 4
Son yüzyılda İslam dünyasının gündemi ‘İslami söylemi yenileme’ tartışmalarıyla meşgul oldu. Ama ne yazık ki nihayetinde vardığımız nokta söylemi yenilemek yerine İslami ...

DAEŞ sonrası - 3
İslam dünyası genelinde hükümetlerin dinî kurumları siyasi rejimi savunma arayüzü gibi kullanma hususundaki ısrarı, genç nesillerin gözünde ulemanın itibarının sarsılması...