Esfender Korkmaz

Dövizde manipülasyonu kim yapıyor?
18 Haziran 2021 Cuma günü dolar kuru 8,68 idi. 2003 temel yılı Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksine göre; TL'nin bir dolar ve bir Euro'dan döviz sepetine göre değ...

Parti devleti halkın refahını düşürdü  
Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olması her zaman devletin de parti devleti olması sonucunu doğurmayabilir. Ama, demokrasi talebi gelişmemiş, tersine bia...

Türk-Batı ilişkilerinin gerçek yüzü
Ekonomik ve siyasi istikrarımız bir başka ülke başkanı ile anlaşmamıza bağlı ise, vay halimize… Aynı paralelde Erdoğan-Biden görüşmesinin yorumunu da kısa dönemli olaylar...

Zengin daha zengin fakir daha fakir oldu
Sedat Peker'in ve Baran Korkmaz'ın, rüşvet alan siyasileri ve gazetecileri açıklamaları, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin tahmin ettiğimizden çok daha fazla olduğunu göst...

Dövizde spekülatif altyapı
Biden, Erdoğan görüşmesi, ABD ekonomisini, dolar endeksini etkilemez. Çünkü ABD ekonomisinin altyapısı sağlamdır. Engeller olmakla birlikte piyasa ekonomisi çalışıyor, re...

Yoksulluk diz boyu
Muhalefetin vatandaş aç tepkisine AKP Genel Başkanı Erdoğan ''Nankörlük etmeyin'' diye cevap verdi. Birkaç ay önce de Cumhuriyet'te şu haber çıkmıştı; ''Dünya B...

İşsizlik ve yoksulluk asla bir kader değil
Nisan ayı işsizlik oranı yüzde 13,9 olarak açıklandı. Tarım sektörü işsizliği gizlediği için, işsizlik oranı olarak tarım dışı işsizlik daha gerçekçi bir göstergedir. Nis...

TL'de yine gözyaşı var
Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. TÜİK'e göre Mayıs'tan-Mayıs'a son bir yılda Mevduat Faizi ile Devlet İç Borçlanma Senetleri ree...

Üniversitelerimiz ziyan oldu
AKP iktidarı Üniversiteleri de partizanlaştırdı. Önce YÖK'ü ideolojik tabanda partizanlaştırdı, Ahmet Necdet Sezer'in de bazı rektör atamaları tenkit edildi. Ama sonrasın...

Çözümsüz yolda 20 yıl
Bugüne kadar başımıza ne iş geldiyse, döviz sorunundan geldi. Kur sorunu bu defa AKP iktidarının yanlış politikaları üstüne eklenince; hayat pahalılığı arttı, yoksul sayı...

Hükümet neden kur artışına çanak tutuyor?
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyon oranlarını; TÜFE=yüzde 16,59 ve Yİ-ÜFE=yüzde 38,33 olarak açıkladı. Bu verilerin doğru olduğunun varsayımı altında TÜFE'ye ...

Gelir ve servet dağılımını enflasyon bozdu
Mayıs 2021, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,89 ve yıllık yüzde 16,59 oranında arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık yüzde 3,92 ve...

Türkiye orta gelir tuzağından çıkamaz
Türkiye'nin 2021 yılı ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat- Mart) dolar olarak GSYH'sı 188,65 dolar ve yıllık GYSH'sı ise, 728,5 dolar oldu. Fert başına GSYH ortalama 8 bin 672 dol...

Halka yansımayan büyüme
Bu sene yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) büyüme yüzde 7 oldu. Fert başına gelir yüzde 6,4 oranında arttı. Büyüme mal ve hizmet üretiminde, yaratı...

Büyüme ve cari açık çıkmazı
2021 yılı birinci çeyrek (Ocak-Şubat-Mart) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) büyüme oranı yüzde 7.0 oldu. Ortalama nüfus artış hızı binde 5,5 olduğuna göre; Fert Başın...

Başkanlık sisteminin tahribatı
Dünyada 43 ülke başkanlık sistemi ile idare ediliyor. ABD'de sistem tabandan geldiği için, Güney Kore Başkanlık Sistemi de Kuzey Kore tehdidi nedeni ile Batı'nın demokras...

Borç bini aştı…
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin en büyük 500 firmasını açıkladı. Bu 500 firmanın 2020 yılında üretimlerinde büyüme oranı sıfıra yakın, binde 6 oldu. Kredi borçlar...

Tarım: Kayıp sektör
Gelişmiş ülkelerde, tarım sektörünün GSYH hasıla içindeki payı düşüktür. Bunun nedeni bilgi ve teknolojinin tarıma göre daha fazla kullanıldığı diğer sektörlerin daha yü...

Demokrasiyi siyasi hırslardan önde tutmalıyız
Yabancı basın, uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ekonomik istikrar olarak dünyadan ayrıştığını ve geri düştüğünü yazıyor, rapor ediyor....

Batı'dan uzaklaşmanın maliyeti
Avrupa Birliği Parlamentosu Genel Kurulu; Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını isteyen raporu kabul etti. Parlamento  zaman zaman bu veya buna benzer kara...