Esfender Korkmaz

:11
Kalkınmanın altyapısı hukuk ve demokrasidir
Küreselleşme sürecinde bütün Dünyada yoksul sayısı artınca, iktisat politikalarında aynen İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi, insanlık yeniden kalkınma politikala...

:24
Orta gelir tuzağı ve yoksulluk
Ekmek askıda, aynı zamanda yoksulluğun da son kerteye geldiğini gösteriyor. Pandemi bu sene tüm Dünyada GSYH'da daralma yarattı. Fert başına gelir düştü. Aynı pand...

:15
Kur lobisi bellidir
Ekonomi yönetimi, yaşamakta olduğumuz krizi kabul etmiyor. Bu yaşadıklarımızın dış güçlerle  bağlantılı lobiler olduğunu savunuyor.Aslında geçmişte yaşadığımız 200...

:18
Devlet bütçesi kime çalışıyor?
Bütçe ile ilgili haber ve yorumlar, genel olarak bütçe açıkları ve bütçedeki faiz yükü açısından yapılıyor. Yine bütçeler, bütçe  politikası da açısından değil de şirket ...

:19
Bu gidişle kurlar dikiş tutmayacak
Türk Lirası, kurlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında sıkıştı kaldı. Sayın Erdoğan faizlerin artmasını istemiyor. Eksi faiz ise döviz talebini ve kurları artırıyor. Merkez...

:16
Sanayi sektörünün adı var kendi yok
Açıklanan YEP'te sanayi sektörünün adı hiç yok. Gerçekte ise Türkiye'nin petrol kaynakları yok. Ürettiğinden fazlasını ithal ediyor. Kalkınmamız için tek yol sanayi ve te...

:40
Türk'ün Türk'ten başka dostu olmaz
Anayasamızın 66. Maddesi, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." diyor. Deniz Baykal, Türklüğün bir üst kimlik olduğuna sık-sık vurgu yap...

:16
İş yok, iş bulma umudu hiç yok…
Açıklanan işsizlik oranına göre; geçen sene Temmuz ayında 4 milyon 596 bin kişi olan işsiz sayısı bu yıl 4 milyon 227 bine geriledi. (yüzde 13,9'dan yüzde 13,4'e düştü. )...

:17
Devletin görevi para değil iş dağıtmaktır
Nüfusumuz yılda ortalama yüzde 1,4 oranında artıyor. Bu oran yüksek bir orandır. Dünyada ortalama nüfus artış hızı yüzde 1,1'dir. ABD' de yüzde 0,6 , Almanya'da yüzde 0,1...

:6
Sosyalist rejimlerin tortularında demokrasi yeşermedi
Sosyalist sosyo-ekonomik sistemlerde halk, dün de bugün de komünist partisinin mutlak otoritesi altındadır. Bu sistemler insanlığın demokrasi ve kalkınma imkanlarını tıka...

:11
Kazananlar - kaybedenler
Eylül ayında, finansal yatırım araçlarının aylık ve yıllık olarak nominal ve reel getiri oranları açıklandı. Nominal getiri enflasyondan dolayı aldatıcı olduğu için reel ...

:10
Dünya bizi nasıl görüyor?
Küresel ticaretin artması ve sermaye hareketlerinin hızlanmasıyla aynı zamanda dünya ülkeleri de birbirini daha yakından tanıma ihtiyacı duydular. Bu ihtiyaç yalnızca eko...

:9
Enflasyon nereye?
Enflasyon, ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik demektir. Yüksek enflasyonda üreticiler, isabetli üretim ve yatırım kararı veremezler. Tüketiciler aile bütçesi yapamazl...

:14
Kalkınmada yaprak dökümü
Küreselleşme, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma hedefini unutturdu, büyüme hedefini ön plana çıkardı. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülke seviyesine çıkma...

:16
Dış ticarette bir terslik var
Açıklanan dış ticaret verilerine göre, Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,7 azaldı, ithalat yüzde 20,4 arttı.2003 yılından Ağustos sonuna ...

:12
Bankalar krizi tetikliyor
Bankacılık bir devlet imtiyazıdır. Bu nedenle bankalar  herhangi bir şirket gibi davranamazlar. Ne var ki, Türkiye'de bankalar kartel oluşturmuş durumdadır. Söz gelimi ba...

:17
Piyasa ile inatlaşmak çöküşe götürüyor!..
Yeni ekonomi programı açıklandı. Programda ekonomi gündeminin ilk sorunu, kur artışları ile ilgili iktisadi ajanları tatmin edecek bir cevap yok. Tersine piyasaya meydan ...

:1
Piyasa ile inatlaşmak çöküşe götürüyor!..
Yeni ekonomi programı açıklandı. Programda ekonomi gündeminin ilk sorunu, kur artışları ile ilgili iktisadi ajanları tatmin edecek bir cevap yok. Tersine piyasaya meydan ...

:10
Vazgeçilmez ikili: Demokrasi ve devlet
Freedom House 2020 raporuna göre; küresel özgürlükte 14 yıldır düşüş yaşanıyor. Bu sürede dünyada  64 ülkedeki bireylerin siyasi haklarında ve sivil özgürlüklerinde bozul...

:7
Faiz lobisi mi? Kur lobisi mi?
Merkez Bankasının gösterge faizini 2 yüzdelik puan artırmasını ''Hükümet faiz lobisine dayanamadı'' diye yorumlayanlar oldu. Küreselleşme sürecinde, para ve...