Esfender Korkmaz

:5
Kalkınma için Devlet Modeli
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, o zamanki adıyla az gelişmiş ülkelerin kalkınması için, kalkınma modelleri tartışılırdı. 1980 sonrası, küreselleşme, gelişmiş veya az geli...

:33
İki risk; hiperenflasyon ve dış borç iflas riski
Ülkelerin siyasi geçmişini yeniden şekillendirmek mümkün değil. Ancak biz geçmişten ders alarak aynı yanlışların tekrarını önlemek zorundayız. Hem geçmiş iktidarların yap...

:6
Kasım'da erken seçim olur mu?
Vikipedi ''Bir sonraki Türkiye genel seçimleri için yapılan anketleri toplayıp, aylık ortalamasını da alıyor. Bu ortalamaya göre Ocak 2022 ile Haziran 2022 arasında; ...

:8
BDDK kararının perde arkası
Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 26 Haziran 2022 tarihinde bazı şirketlerin bankalardan TL kredi kullanımına sınırlama getirdi. Kredi sınırlama kap...

Artık kalkınamıyoruz
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, dünya refahı için o zamanki adıyla az gelişmiş ülkelerin kalkınması ön plana çıkmıştı. Bu süreç 1980'li yıllara kadar devam etti. Sonrasın...

Tüketici panik yaşıyor
Merkez Bankası ve TÜİK tarafından ortaklaşa ve aylık anketlerle hazırlanan Tüketici Güven Endeksi; tüketicilerin ekonomik duruma ilişkin geçmiş yorumlarını ve beklentiler...

Bu kadar yanlış bilmeden yapılmaz
Siyasi iktidarın iki uygulaması var ki; bunlar tartışmasız, çok açık ve net olarak 85 milyon insanın hayatını olumsuz etkiledi ve Türkiye'yi her türlü riske soktu.  ...

Dolar nereye kadar?
TL'ye olan güven kaybı hiçbir zaman bu kadar düşük olmamıştı. Bunun iki temel nedeni var; Bir… MB gösterge faizine göre, reel faiz oranını eksi yüzde 34,3'tür. Bu eksi re...

Kira ve mülkiyet hakkı
11.06.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7409 sayılı kanuna eklenen geçici maddeye göre; *             1 Temmuz 2023 yılına kadar, konutlarda kir...

Parti devleti bütün kötülüklerin anasıdır
AKP kurucularından ve hükümette Başbakan Yardımcılığı yapmış olan Abdüllatif Şener, 2021 Aralık ayı ortasında "AKP'nin yaptığı yolsuzluk, Cumhuriyet tarihinde yapılan ...

:1
Müsaadenizle
Sevgili okuyucularım yıllık iznimin bir bölümünü kullanmak üzere yazılarıma bir süre ara veriyorum. 19 Haziran'da buluşmak üzere izninizle...   ...

:7
Enflasyon-büyüme
''Enflasyonu düşürmek için büyümeden fedakârlık etmek lazım'' şeklindeki politika önerisi; gelişmiş ülkeler, ABD ve Avrupa için  kısmen geçerlidir ve fakat Türkiye...

:18
Artık ekonomi çivi tutmaz
Hükümet kendi haline bıraksa, birkaç yıl alır ve fakat ekonomide iç dinamikler istikrarı sağlar. Ama maalesef hükümet buna izin vermiyor. İstikrarı bozucu müdahale yap...

:7
Enflasyon alarm verdi
Enflasyon, fiyat istikrarının bozulması demektir. Nedeni ne olursa olsun, bu bozulma bir defa başladı mı ve hükümet de, güven verecek bir istikrar programı yapmazsa, arta...

:11
Enflasyon ve kur artışı üstünde zam
Son bir yılda, elektrik ve doğalgaz fiyatları, TÜFE ve dolar kuru artışından daha fazla arttı. Son bir yılda TÜFE yüzde 69,97, dolar kurundaki artış ise yüzde 90,7 oldu. ...

:9
Hükümet büyümenin üstüne yatmasın
2022 ilk çeyrekte GSYH, yüzde 7,3 oranında büyüdü. Anlaşılan odur ki bu büyüme, hükümeti iyice gevşetti. Siyasi iktidar her şeyin yolunda olduğunu açıklıyor. Hü...

:9
Kaynak ve servet kaybına dayanan büyüme
2022 Ocak-Şubat-Mart, yılın ilk çeyreğinde GSYH'da büyüme oranı yüzde 7,3 oldu. Geçen yılda GSYH yine aynı oranda büyümüştü. 2021 son çeyreğine (bir önceki çeyr...

:7
Kambiyo sistemine örtülü müdahale
Bizde kambiyo rejimi 1990 yılında değiştirildi ve serbest kambiyo sistemine geçildi. Serbest kambiyo sisteminde yasal yollardan giren ve çıkan yabancı paralar serbest har...

:3
Devleti dışlamanın maliyetini çekiyoruz
Küreselleşme ile birlikte, piyasa ekonomisine dayanan gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerle aynı şablonu uyguladı. Bu nedenle bu ülkelerde devlet dışlandı, piyasa sp...

:9
Acaba biz mazoşist miyiz?
Sayın Cumhurbaşkanı önceki gün televizyonlarda konuştu, dolar kuru anında artmaya başladı. Dün öğlen 16.35 idi. Karar gazetesi dün ''İnsanlık Utansın'' m...