Esfender Korkmaz

:24
Ne kadar demokrasi o kadar kalkınma...
TÜİK verilerine göre 2008 Yılında GSYH 'mız 764.3 milyar dolar idi. Merkez Bankası 2003 ve TÜFE bazlı reel kur endeksine göre de  2007 ve 2008 yıllarında TL yüzde 10 dola...

:34
İdari reform
Bizde kamu harcamalarının GSYH içindeki payı yaklaşık dörtte bir oranındadır. Büyüme ve kalkınma için bu harcamalar yerinde ve etkin kullanılması gerekir. Bunun için iki ...

:12
Finansal yatırımlara spekülasyon hakim!
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) finansal yatırım araçlarının nominal getiri oranları ile Yİ-ÜFE'ye ve TÜFE'ye göre reel getiri oranlarını açıkladı. 1 - Brüt Mev...

dfghjk-001.jpg
:27
Faiz ve risk
Merkez Bankasının bağımsız olması şart değil. Birçok ülkede de bağımsız değildir. Ancak birçok ülke de sıcak para girişi kontrol edilmektedir. Türkiye, dalgalı kur sistem...

:26
Nüfus politikası nedir, ne değildir?
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 1989 da  Dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı gün olan 11 Temmuzu ''Dünya Nüfus Günü '' olarak ilan etmiştir.  B...

:37
Din-demokrasi-kalkınma
Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlarında Katolik Kilisesi harcamalarının artması üzerine, Kilise tarafından ''eğer Hristiyanlar günahlarından arınmak istiyorsa kilis...

:29
Ekonomik ve sosyal istikrarın temeli: Hukukun üstünlüğü...
Türkiye dış borç ödeme güçlüğüne girdiği için 1959 yılında Moratoryum ilan etti. Moratoryum, alacaklılara anlaşarak borç tutarı, faizi ve vadesinin yapısında d...

:20
Enflasyon nereye kadar düşer?..
Haziran ayında aylık TÜFE oranı yüzde 0.03 ve yıllık TÜFE oranı yüzde 15.72 oldu. Geçen sene de aynı ayda yıllık  TÜFE oranı yaklaşık aynı oranda yüzde 15.39 olmuştu....

:38
Çağdaş laiklik devlet ve demokrasi
Laiklik veya Laisizm, genel olarak "Din ve  devlet işlerinin ayrılması" olarak anlaşılır. Hem devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmaması gerekir, he...

:24
IMF'ye ihtiyaç var mı?
IMF raporları, dünya ekonomisi için iki ülkenin risk yarattığını yazıyor… Arjantin ve Türkiye. Arjantin bir yıl önce IMF ile stand by düzenlemesi yapmış ve 57 mily...

:34
Avrupa'dan kazanıp Çin'de harcıyoruz
Ocak-Mayıs beş aylık dış ticaret verilerine göre, 2018 yılında 35.3 milyar dolar olan dış ticaret açığı bu sene 11.6 milyar dolara geriledi. Bu beş ayda geçen yılın aynı...

dfghjkl-001.jpg
Belediyeleri vesayet altından çıkarmalıyız
Büyük şehirler olsun, belediyeler olsun bu günkü siyasi vesayet altında iş yapmaları zordur. Söz gelimi yasaya göre Belediye Tüzel Kişiliğini Başkan temsil ettiği ...

Bir doğa harikası: Çıldır
Bugün değerli okurlarımın izniyle, doğup büyüdüğüm kasaba olan Çıldır'dan bahsetmek istiyorum. Nedeni bu ilçenin UNESCO - Dünya Çevre Kültür Mirası kapsamın...

:20
Enflasyonda da dünyadan ayrıştık
Temmuz ayında, Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 9.79 ve yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 15.45 oranında arttı. Aylık olarak da TÜFE 0.15 ve ...

:44
Aklımızı başımıza alalım
Geçmişte Endüstri Devrimini kaçırdık. Bugün de bilgi çağını kaçırdık. Avrupa Birliği dahil, Birleşmiş Milletler dahil, resmi veya gönüllü, uluslararası tüm kurum ve kurul...

:48
Memur masada doğru temsil edilmiyor
Memur maaşları için toplu görüşmelere, hükümetle memurlar adına en fazla üyesi olan Memur-Sen katılacak. Toplam 3 milyon 200 bin memur var. Memurların ancak yarısı sendik...

:28
Konuşmak kolay… İcraata bakalım
Geçici dış ticaret verilerine göre, Haziran ayında ihracatımız geçen sene aynı aya göre  yüzde 2.3 arttı, ithalat ise yüzde 1.5 azaldı. İhracattaki artış ve ithalattaki a...

:6
Demokrasi kültürü
Dünyayı bekleyen en büyük tehlike, insanların, insan haklarını ve demokratik özgürlüklerini kaybetmesidir. Ne yazı ki, geldiğimiz noktada birçok gelişmiş ülkenin sömürü v...

:37
Bütçe de popülizm kurbanı
Başbakan yardımcısı, 2017 yılı için  47.5 milyar lira olan kamu borçlanma limitinin artırılabileceğini söyledi. Hükümet bu Kamu borçlanma limiti yasaya gerek olmadan yüzd...

:19
Devlet kimin?
ABD'de ve Avrupa'da veya herhangi bir demokraside bir siyasi iktidarın veya bir gurubun devleti ele geçirmesi kimsenin aklına gelmez.  Zira Devlet, ''toprak bütünlüğüne b...