Ertuğrul Günay

Bir yöntem önerisi
Bir yıl içinde milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı için seçime gideceğiz.. Son tarih Haziran 2023. Seçimin TBMM tarafından erkene alınmaması halinde, sn Erdoğan -iki kez ...

Seçim kararını beklemeden
Türkiye, eskilerin deyimiyle ‘seçim sath-ı mailine’ girdi. Anayasaya göre son tarih Haziran 2023; en fazla bir yıl içinde seçim yapılması gere...

Günün tarihi üzerine: Öncesi ve sonrasıyla 12 Mart Muhtırası...
Yarım yüzyıl önce, bugün, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları, parlamentoya ve hükümete karşı ortak imzalı bir ‘muhtıra...

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kısa tarihçesi...
“Tarihi bilmek, geleceği görebilmenin en aydınlatıcı yöntemlerindendir.” Cumhurbaşkanlığı kurumu, bizim siyaset dünyamızın -baştan beri- temel tartışma konularınd...

Kim, kime hesap verecekmiş?
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Erdoğan, önceki hafta partisinin grup toplantısında konuşurken vahim bir cümle kullandı. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan...

Günün tarihinden önemli bir belge 'HÜRRİYET MİSAKI'...
Türkiye, cumhuriyetin ilanından sonra uzun süre ‘Tek Parti’ iktidarıyla yönetildi. Kuruluşu, cumhuriyetten bir ay önce ilan edilen ‘Halk Fırkası’ (sonra adı...

100. yıla hazırlanırken: Cumhuriyeti demokratlaştırmak...
Türkiye, 1876’dan bu yana ‘anayasal devlet" olmaya çalışıyor. 1876’da başlayan bu süreç, ilk yarım asırda büyük kesintilere uğradı; önemli bir mesafe alınamadı....

Kendini devlet sanmak...
"Yeryüzünde kibirle yürüme. Ne boyun dağlara erişir; ne de yeri yarabilirsin."  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kamu kuruluşudur. 1926 yılında ...

İttifaklar ve seçimlerin kaderi
Türkiye, önümüzdeki yıl büyük olasılıkla seçime gidecek. Ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yığılan sorunlar, iktidar için artık taşınamaz boyutlara erişti. ...

40. yılına girerken 1982 Anayasası'ndan kurtulabilir miyiz?...
Önümüzdeki dönemde, -askeri ve sivil- bir darbe anayasasından kurtulurken, 100. yılında cumhuriyetimizi, gerçekten ‘kimsesizlerin kimsesi’ yapacak, çoğulcu, özg...

TÜSİAD’ın hatırlattıkları ve 'geleceği inşa' raporu...
Geride bıraktığımız haftaya TÜSİAD’ın (Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yapılan konuşmalar ve sunulan bir rapor damgasını v...

Darbeyi önlemek
Türkiye, 1946’da çok partili sisteme geçti; önceki denemeler hep başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 1946’da, -dünya savaşı sonrası koşullarının da yardımıyla- kurulan yeni par...

'Birlikten kuvvet doğar'
Türkiye siyasetinde DP-AP çizgisi, -CHP gibi- tarihsel bir ana akımdır. Bu akım, cumhuriyetin temel değerleriyle de halkın duyarlılıklarıyla da barışık, gelişmeci, kalkın...

60 yıl sonra bir 27 Mayıs değerlendirmesi…
Türkiye, çok partili sisteme 1946 yılında geçti. 1923’de kurulan cumhuriyet, bir çeyrek asır boyunca otoriter-modernleşmeci bir ‘tek parti’ yönetimiydi. İkinci Dünya Sava...

:5
AKP gidecek de, kim gelecek?
Yaşanan bütün olaylar, iktidarın siyasi ömrünün sona erdiğini gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 2002 sonundan beri iktidarda, Kasımda 19. yıl doluyor....

:1
Keloğlan’a anlatır gibi: Cumhurbaşkanı, Yasayı Yok Edebilir...
Önceki hafta sabaha karşı Resmi Gazete’de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye gündeminin orta yerine adeta bir ses bombası gibi düştü. Resmi Gaze...

:4
Terazi, bu ağırlığı çekmiyor…
16 Nisan 2017 Anayasa değişikliğiyle Türkiye, bir yönetim zafiyetinin içine itildi. 1876’dan bu yana 140 yıldır geliştirerek sürdürülmeye çalışılan parlamenter si...

:2
Yeni anayasayı yeni Meclis yapmalıdır
1982 Anayasası yürürlüğe girdiğinden bu yana defalarca değişikliğe uğradı. Başlangıçta bu değişiklikler, bir askeri darbe dönemi ürünü olan anayasanın katı - vesayetçi ya...

:11
Bu anayasaya bile aykırı…
16 Nisan 2017 değişiklikleri cumhurbaşkanının siyasi parti üyesi olmasının yolunu açtı. Oysa, 1961’den bu yana, yaklaşık yarım yüzyıl (46 yıl) boyunca cumhurbaşkanları pa...

:4
Birlikte anayasa çalışmak
Türkiye’de gündem çok hızlı değişiyor. Birilerinin ortaya attığı bir görüş ya da iddia, siyasetin taraflarının işe geldiği ölçüde tartışma konusu yapılıyor. Görüşün doğru...