Ersoy Eryan

Bulanık Suda Balık Avlamaya Çalışanlar Suyu Bulandıranlardır...
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Halkımız 10 günden bu yana hain bir darbe girişimi sebebiyle yediden yetmişe ayakta. Gece gündüz demeden vatanını seven her...

Türk Yurdunda Darbenin Tarihi (2)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…20 OCAK 1921 ANAYASASI 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk idaresinde başlayan hareke...

Türk Yurdunda Darbenin Tarihi (1)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Necip Türk Milleti ne zaman yükselişe geçse veya ne zaman zayıflasa bir darbeyle karşılaşmıştır. Bu darbe dediğimiz kalkışm...

Ezanlar Çağırıyordu
Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Nihayet ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan ezanlar zamanına geldik. Türk halkı üzerine serpilen ö...

Fransa Ektiğini Biçiyor
Terör Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiş olan Latince bir sözcüktür. Fransızlar dünyaya sadece lisânen değil, fiilen de bu belayı ihraç etmiş bir ülkedir. Terör kavr...

Din Tüccarları Alimler
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla… Tamamı bâtıl üzere kurulmuş bir sistemin içinde Müslüman kalabilmek ve Müslümanca yaşayabilmek ne kadar mümkün? Bugün dünya...

Hangi Yol?
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Hazreti Adem (Aleyhisselam)’ın babası varmış. Üstelik bunu Kur’an söylüyormuş. Hazreti Peygamber yaşasaymış bunu...

Şefaat Hak midir?
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Şefaat; aracı olmak, kayırmak, yardımcı olmak anlamına gelir. Istılahî manası ise; Yüce Rabbimizin izniyle peygamberlerin...

:1
Kendi Hayrını Başkasının Sırtına Yükleyerek Sevap Kazanılır...
İstanbul’un iyiden iyiye su sıkıntısı çektiği günlerdir. Bu ihtiyacın nasıl giderilebileceği konusu Kanuni Sultan Süleyman’ı dertlendirmekte sorunu çözebilmek için çarele...

Bir Mollanın Elinde Fatih Olmak
1410 senesinde Suriye’nin Güran kasabasına bağlı bir köyde doğdu. Tam adı Ahmed bin İsmâil bin Osman Gürânî’dir. Her Müslüman çocuğu gibi küçük yaşta Kur’an’ı ezberledi. ...

Salahaddin Eyyûbi’nin Ehlisünnet Müdafaası
Adil, cesur, vefalı ve merhametli bir hükümdar. Bahsi geçen bu meziyetlerin müsebbibi ise iyi bir ilim ve ihlas. Salahaddin Eyyûbi Tekrit, Baalbek ve Şam’ın en iyi...

Köprüye Adını Koymak mı?
Geçtiğimiz günlerde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1991 yılında verdiği fakat yayınlanmamış olan bir röportajı medyaya yansıdı. Merhum, röportajın bir bölümünde tam ...

Türkler’in Peygamber Soyuna Verdiği Kıymet; Nakibül Eşraf...
Nakib kelimesi, halkın seçkini, bir cemaatin başı, onların işlerini takip eden, gözeten kimse manalarına gelmektedir. Peygamber Efendimizin 300 kadar isminden biri de Nak...

Zemzemin İkinci Keşfi -2
Abdülmuttalip ertesi gün aynı yere gidip tekrar uyudu. Aynı kişi yine karşısına dikildi, bu sefer de “Kalk, Berre’yi kaz!” dedi. Abdülmuttalip “Berre nedir?” sorusunun ce...

:5
Sünnî Hoca Ahmed Yesevî’nin Torunları
Bugün, hala bir millet olabilmemizin tohumlarını atan ve Anadolu’nun Türkleşmesinin en önemli temsilcilerinden Hoca Ahmet Yesevi’den bahsetmek ihtiyacı hissediyorum.  Ken...

Zemzemin İkinci Keşfi-1
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Halilu’r-Rahman İbrahim (Aleyhisselam), Şam’a doğru yola koyulduğunda Hacer validemiz de kucağındaki emzikli bebeğiyle, endişe...

:18
Zemzemin İkinci Keşfi
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Halilu’r-Rahman İbrahim (Aleyhisselam), Şam’a doğru yola koyulduğunda Hacer validemiz de kucağındaki emzikli bebeğiyle, endişe...

Hiç Durmayan Haçlı Seferleri
Daha lise yıllarında, özellikle Batılı araştırmacıların görüşlerine uygun olarak öğrenmeye başladığımız Haçlı seferlerinin tarihi genel olarak “Kutsal toprakları Müslüman...