Ersin Dedekoca

:6
Türkiye bankacılığında son dönem değişim ve dönüşümler...
Ülkenin bankacılık sektörü, “TL tasarruflara uygulanan negatif reel faiz” konusu dışında, son dönemde aşağıdaki başlıklarda gündemde yer aldığı görülmektedir. - Ul...

:3
Enflasyon ve TCMB mektubu
“Enflâsyon Hedeflemesi” rejiminin uygulandığı 2006 yılından bu yana, küresel kriz dönemi hariç olmak üzere ciddi sapmaların yaşandığı enflâsyonda, 2019 hedefi de tutmadı....

:1
Dünya Ekonomisinde 2020 Yılı
Geçtiğimiz 23 Aralık’ta bu köşede yayınlanan “2020 Yılında Türkiye Ekonomisi” başlıklı yazımızdan sonra, geçen yıllarda olduğu gibi, aynı değerlendirmeyi global ekonomi i...

:5
Eyy IMF, Biz Bunları Bilmiyor muyuz…
Uluslararası Para Fonu (IMF), “IV ncü madde konsültasyon çalışmaları” sonucunda hazırladığı raporu 26 Aralık’ta yayınladı. IMF uzmanlarınca 21 Kasım’da tamamlanmış olan s...

:9
2020’de Türkiye Ekonomisi
Son zamanda Ankara ekonomi yönetimi (nedense ısrarla İstanbul’a taşımak isteniyor), bir taraftan 2017 referandumu ve 2018 seçimleri öncesinde görülenlere benzer çeşitli k...

:5
Son Vergi Düzenlemelerinin Hatırlattıkları
7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 21.11.2019 günü TBMM Genel Kurulu’nda kabu...

:6
Cari Fazla Gerçeği!
TC Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nde bugün (26 Kasım) yaptığı konuşmada, “son bir yıllık dönemde ‘cari denge’ önemli ‘iyi...

:5
Küresel bankacılık ve geleceği
Dünya Bankası tarafından 6 Kasım’da yayınlanan “Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis” başlıklı*; uluslararası danışmanlık firması Mc...

Sistemi sorgulayan küresel kıpırdanışlar
Yaklaşık son üç aydır neredeyse tüm dünya, protesto ve başkaldırı hareketleri ile sarsılıyor. Coğrafya olarak yer kürenin çeşitli yerlerinde ve sayıları gittikçe artan öf...

:12
Büyüme Amaçlı Bir Faiz İndirimi Daha
24 Ekim günü toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK)’ndan, “beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi” geldi. TCMB, “politika faizi” olarak nitelendiri...

:20
Küresel yoksulluk: Azalıyor mu?
Geçen hafta 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü (International Day for the Eradication of Poverty)’nün 30’ncu yılıydı. Tema ise, bu yılın, 20 Kasım 1989’da ,İlk kez t...

:10
Gelmeyen yabancı sermaye, kaldık yine sıcak paraya
Bilindiği gibi, 1990’larda başlayan uluslararası finansal bütünleşmenin (entegrasyonun) ardından sermaye akımlarında ortaya çıkan artışların, gelişmekte olan ülke ekonomi...

:9
Örtük IMF uygulamaları
IMF, Türkiye'ye Madde IV Görüşmeleri kapsamındaki istişare ziyaretinin ardından bir açıklama (sonuç notları/concluding remarks/özet değerlendirme) yayınladı.* Yayınlanan ...

:11
Bir yanlış daha: İnsanımızı ve ülkemizi çarpan elektrik...
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 10 Eylül’de yapılan açıklamada; “Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar ABD Doları civarındadı...

:2
Arjantin İle Sınırlı Kalmayacak Bir Kriz
Ekonomik kriz denildiğinde akla hemen iki ülke geliyor: Arjantin ve Türkiye. 2018 Mayıs’ında yaygın “Arjantin ekonomisi çöktü, sırada Türkiye var!” başlıklı haber ve anal...

:10
Büyük çöküşe doğru
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ikinci çeyrek ülkenin gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) verilerini dün açıkladı. Açıklamaya göre 2019 yılı ikinci çeyrek GSYH, zincirlen...

:8
DURGUNLUĞU AŞMAK UĞRUNA YAPILAN ZORLAMALAR
TCMB’nın zorunlu karşılıklarla ilgili 4 ve 19 Ağustos tarihlerinde yaptığı yeni düzenlemeler vesilesiyle, bu haftaki yazı konumuzu “zorunlu karşılıklar” ve bu başlıkta ya...

DURGUNLUĞU AŞMAK UĞRUNE YAPILAN ZORLAMALAR
TCMB’nın zorunlu karşılıklarla ilgili 4 ve 19 Ağustos tarihlerinde yaptığı yeni düzenlemeler vesilesiyle, bu haftaki yazı konumuzu “zorunlu karşılıklar” ve bu başlıkta ya...

:20
Bayram öncesi bir ısmarlama elbise daha
“Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, 7 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna ...

:4
Likidite tuzağı ve ülkemizdeki yansımaları
Ekonomi yazımında genel kabul gören kural, ekonomik krizlerin genellikle finansal kiriz ile sonuçlandığıdır. Bir başka anlatımla, finansal krizler temelde, ekonomik krizl...