Erol Manisalı

Siyasal İslam- Batıcılık ortaklığı ve İdris Hoca’nın yanılgı...
Prof. İdris Küçükömer çok değerli bir insandı ve İktisat Fakültesi’nde benim de hocam oldu. 60’lı ve 70’li yıllarda Demokrat Parti’yi (DP) sola yerleştiren tezi ile sonra...

İmamoğlu mucizesini yaratan nedenler
İmamoğlu nasıl oldu da bir yıldız gibi parlayıverdi? Bu “beklenmedik” oluşumu yaratan güç neydi? Ülkeyi bunalıma sokan faktörleri ortadan kaldıran bir kimlik ortaya çıkmı...

AKP cephesinde ABD-Rusya rekabeti mi?
Belki de, “Türkiye’deki siyasal İslamda ABD-Rusya çatışması” demek daha uygun düşer. R.T. Erdoğan’ın AKP’sine karşı Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun “...

‘Sürdürülebilir üstünlükler kuramı’ uygulanınca......
-Ortadoğu’da siyasal İslamın iki kanadı (veya cephesi) var: “Amerikancı” ve “anti Amerikancı” kanatlar. - Türkiye’de “anti Amerikancı” kanadı son 60 yılda, sadece Erb...

İmamoğlu: Karanlıktan doğan aydınlığın adı
Kimsenin tanımadığı genç bir adam, nasıl oldu da bir “halk kahramanı” oluverdi? Bu kadar kısa sürede, “hiçbir araştırmacının ve toplum bilimcinin tahmin edemeyeceği kadar...

:94
Ulusal planlamadan yerel planlamaya
-Artık Türkiye ekonomisinde 1961 Anayasası’nın getirdiği uygulamalar çoktan bitti ve her şey tersyüz edildi. Ne ekonomide, ne dış politikada, ne de eğitimde TBMM’den halk...

:579
İmamoğlu ‘siyasetçilere’ ders verdi
Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını ilk duyduğumda biraz şaşırmıştım. Ama dikkatle izlemeye başlayınca, onun Türk siyasetine “yeni ve çok olumlu katkı ve değişiklik sağladığı s...

:45
‘Her şey vardı, hiçbir şey yoktu’ seçimi mi?
Yaşadığımız seçim bir anlamda, “her şey ve hiçbir şeyin” birlikte yaşandığı ve iç içe geçtiği bir ortamda yapıldı. “Yoklara” ve gidenlere karşı iktidar, “beka” söylevi il...

:73
ABD çekilmiyor, iyice yerleşiyor...
Trump’ın “çekileceğiz” açıklamalarından sonra herkes “ciddi ciddi”, çekilme gerçekleşecekmiş gibi konuşmaya, yazıp çizmeye başladı. Oysa, “çekileceğiz” aldatmacasından so...

:81
Görüşleri örtüşen AKP ve CHP’li iki siyasetçi
AKP ve CHP liderleri arasında kan gövdeyi götürürken, görüşleri birleşen iki insanın “dış politikada” aynı çizgide buluşmaları bana ilginç geldi. İktisat Fakültesi Mezunl...

:80
Kişinin çıkarı ‘kamu’nun yararıyla çatıştırılırsa......
Katılımcı demokrasinin geçerli olduğu ülkelerde (ve toplumlarda) bireyin yararı (ve çıkarı) ile toplumun yararı, büyük oranda “örtüşme ve tamamlaşma gösterir”. Buna k...

:125
Ulusallık, katılımcı demokrasi ve siyasal İslam
- Ulusallık ve katılımcı demokrasi, birbirlerinin ayrılmaz parçalarıdır. Nasıl mı: katılımcı demokrasi işçinin, çiftçinin, memurun, esnafın, işverenin “örgütlenerek siste...

:114
Kutuplaştırma parçalanmaya götürür
- “Her ne pahasına” olursa olsun, iktidarda kalma anlayışı -“Ulusal çıkarlar, çağdaş demokratik değerler ve Atatürkçülük” yerine, siyasal İslamı esas alarak (ve kulla...

:114
Binali Bey ve Ekrem Bey ‘Çınaraltı’nın ne kadar farkındalar?...
Vezneciler’deki metrodan çıktık, Beyazıt Meydanı’nın eski, ünlü Çınaraltı’ndan geçiyoruz, dostum Prof. Özer Ertuna ile birlikte: Bu seferki sohbet mekânımız Kapalıçarşı’d...

:106
Bodrum’dan bir yıldız kaydı
- Üniversitelerin yapamadığını yapan: Köy Enstitülerini masaya yatırıp Prof. Bilsay Kuruç gibi saygın b...

[Haber görseli]
:36
Sağ-sol çatışmasından, Atatürkçülük-siyasal İslam kavgasına...
Buna Türkiye’de ulusallık-emperyalizm kavgası da diyebiliriz. Aynı çatışma katılımcı demokrasitek adam rejimi çatışması olarak da değerlendirilirse yanlış sayılmaz. A...

[Haber görseli]
:73
Çağdaşlıkla çatışmak, emperyalizmin kucağına götürür...
Türkiye’de çağdaşlık ve sosyal devlet karşıtlığı emperyalizm yandaşlığını besledi. Batı emperyalizmi ile tek yanlı siyasi, iktisadi ve askeri anlaşmaların imzalanmasına y...

:79
Siyaset, ‘ortak değerleri’ yaratabilme becerisidir
Bu tanımlama özünde “teknik”tir. Aynen otomobil örneğinde olduğu gibi: “kurallara uygun” kullanıldığı zaman sizi gideceğiniz yere götürür. Eğer kullanırken kuralların tam...

:267
Suriyeliler sorununun hangi yüzü?
Türkiye’ye sığınan, kaçan ya da göçen 4 milyon dolayındaki “Suriyeli” üzerine yapılan değerlendirmelerde kabaca şu “pencereler” söz konusu: 1) Bireysel ve duygusal g...

:101
Gergedanlaşmanın sonuçları
50’li yıllarda Beyoğlu’ndaki Franguli dükkânı soyulduğu zaman ya da Sarıyerli Sevim kaçırıldığında bir yıl sadece bu iki olay konuşulurdu. Bugün öğrenciler hocalarına, ha...