Erol Manisalı

:132
Seçimlere giderken partilerin ‘pencereleri’ ve Atatürk...
- AKP ve Erdoğan’dan başlayalım: “Batı” kültürüne, pozitivizmine ve felsefesine karşı: Osmanlı, Arap ve Ortadoğu öncelikli, Sünni bir yaklaşımı esas alıyor. Varlığını (ve...

:88
İktidar kavgası: Bölünme üzerine mi? Birleşme üzerine mi?...
Gelişmiş demokratik ülkelerde iktidar mücadelesi ve siyasi rekabet, toplumsal refah odaklı olarak yürütülür. Türkiye benzeri ülkelerde ise bu mücadele (ve kavga) top...

:256
İnce, Akşener, Temel Reis ve Demirtaş ‘Mahşerin Dört Atlısı’...
Öyle ya, “Atı alan Üsküdar’ı geçti” diyen Erdoğan’a karşı, Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir biçimde ortaya çıkan “farklıların birlikteliğine” başka ne ad verilebilir...

:75
Trump, Kudüs, bizimkiler ve Reşat Ekrem Koçu
1980’lerin başından beri “sürdürülebilir üstünlükler kuramı” üzerinde çalışıyorum. Uluslararası yayınlarda hatta Türkiye’deki gazete makalelerimde de defalarca işledim. ...

[Haber görseli]
:117
Trump’ın İran çılgınlığının Türkiye’ye etkisi...
Trump’ın 2015 anlaşmasından çekilerek İran’ı İsrail ile birlikte hedefe oturtması, Kudüs kararı ile çıtayı bölgede daha da yükseltmesi bizi de etkileyecek. İran’ın Irak, ...

:57
İnce, Millet İttifakı ve yeni umutlar
Bir süre önce Emirgân’da, büyük çınarın altında Muharrem İnce ile görüştüğümüzde ona, “Benim adayım sensin” demiştim. Bu sadece şahsi bir dostluk mesajı değildi. “Toplums...

:66
Türkiye için Avrupa’nın iki farklı boyutu
Türkiye açısından hem tarihsel süreç içinde Avrupa’nın (ve Batı’nın) iki ayrı boyutu olmuştur. Bu durum bugün için de geçerlidir. Bugünkü iki farklı boyut üzerinde durmak...

:142
Atatürkçülük - siyasal İslam - emperyalizm üçgenindeki ‘seçi...
Bugün de devam eden kavgada, 24 Haziran seçimi için, “Atatürkçü boyutun” ilk temeli, CHP-İYİ Parti işbirliği ile atılmıştır. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandığımı...

:67
Ayılar ve filler tepişirken altında ezilmek
ABD, İngiltere ve Fransa, “burası bizim geleneksel arka bahçemizdir, Putin ve kontrolündeki Esad’a bırakmayız, kimyasallar işin teferruatı” dercesine sonunda Suriye’yi se...

:137
ABD Suriye ve Irak’tan kesinlikle çekilmez
Böyle düşünenler, “ya örtülü Amerikancıdır” ya da küresel dengeleri göremeyen ve “günlük haberlerden” ileriye geçemeyen kişilerdir. Amerika’nın askeri, siyasi ve iktisadi...

:114
Siyasal İslam, ‘Batıcılar’, ABD ve Rusya arasında sıkıştırıl...
1960’lı yılların başında ilk asistanlık dönemimden başlayarak yarım yüzyıl İktisat Fakültesi’nde aynı çatı altında Türkiye’nin değişim ve dönüşümünü yaşadım; İdris Küçükö...

:257
Çözüm, sivil toplumsal örgütlenmekten geçer
Bilge kişi, “Bana balık verme, balık tutmayı öğret” demiş.  - Çiftçi, işçi, memur, sanayici “avucunu açıp yalvarmayacaksın, yarın daha da çok yalvarmak zorunda kalırs...

:269
Atatürk’ü ve Cumhuriyeti kimler sevmez?
- Ülkenin aydınlığa, çağdaşlığa, demokrasiye doğru ilerlemesine karşı çıkanlar Atatürk’ten ve Cumhuriyet’ten nefret ederler. - Dinin kutsal kimliğini kötüye kullanar...

[Haber görseli]
:181
Bağımsızlık, bağımlılık ve karşılıklı bağlılık...
Türkiye’nin dış politikası tartışılırken bağımsızlık, bağımlılık ve bağlılık kavramları (ve uygulamaları) çok defa karıştırılmaktadır: “kişisel ideolojik yaklaşımlarla ge...

:176
Türkiye’nin seçimi ya da ‘Aziz Nesin’i yanıltmak’!...
• Türkiye’nin içinde yer aldığı bu coğrafyada devlet (kamu) ekonomik yapıyı tamamen özel sektöre bırakmak lüksüne sahip değildir. • Avrupa’nın kapitalist ağırlıklı de...

:240
GAP’tan BOP’a, istikrardan kaosa…
Az bilen vardır, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) Devlet Planlama Teşkilatı öncülüğünde hazırlık çalışmaları yapılırken master plan için Batı’dan uzman bulmakta zorlan...

:368
Yarınki Suriye’nin parçalanmış resmi...
Kimse kendi kendini kandırıp aptalı oynamasın: artık Suriye’nin üniter yapıda toprak bütünlüğü, ABD’nin (ve İsrail’in) plan ve operasyonları ile tamamen ortadan kalkmıştı...

:69
Dış politikanın ABC’si ve Ankara
Dış politikada “ulusal iktisadi, siyasi, askeri ve  kültürel çıkarlar esastır”. Ancak demokratik devletler ile demokrasiden uzak olanlar “olaya farklı yaklaşırlar”: ...

:75
‘Farklı ülke’ olmanın sıkıntıları
Türkiye son yüzyıl içinde “dünyadaki en farklı ve ayrıcalıklı ülke konumunda oldu”. Buna yol açan faktörler şunlardır: -Bitmiş Osmanlı’nın borçları ve külleri içinde...

:210
Siyasal İslam, ABD, Suriye ve ‘yeni dengeler’
-AKP, siyasal İslam odaklı (ve destekli) iktidar oldu. -“Yeni Türkiye-Ilımlı İslam evliliği” ABD (ve FETÖ) tarafından uygulamaya geçirildi. -FETÖ bu yolla devlet...