Erkan TÜRK

:12
Okumak için yaşa
Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî İhlas Risalesi’nde diyor ki: “Bir sene bu Risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âli...

:12
Barla'da Barla'yı okumak?
Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nurlar bir ihtiyaca binaen, gayet sür’atle ve defaten, sünûhat-ı İlhamiye olarak farklı mekânlar da telif edilmiş olmasına rağmen, ilm-i bel...

:14
Müstesna bir program: Kocaeli İttihad buluşması
Memleketin bir çok yerinde İttihad Gazetesi’nin coşkulu 50. yılı buluşmaları gerçekleştirilirken bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde Kocaeli Çamlık Vakfı Başiskel...

Ben ne yapmalıyım?
Toplum şahıslardan müteşekkildir. Şahsî hayatın yansıması ve aynası içtima-i hayattır. Toplumdaki fitne, ahlâksızlık, hukuksuzluk, anarşi, terör gibi menfi hadisel...

Arap dershane-i nuriyesi
Araplar ve Türkler… Bin yıldır İslâmiyete omuz omuza hizmet etmiş olan bu iki büyük bahtiyar kardeşi, şimdilerde Kader-i İlâhînin farklı bir tarzda bir araya getir...