Erkan Rehber

:16
Proje tartışmaları
İstanbul’a yapılması düşünülen büyük bir proje ile ilgili tartışmalar çok yanlış yerden başlamış ve sürmektedir. Bu tartışma yaklaşımının konunun taraflarına ve özellikle...

:29
Tarım Şurası’nın ardından
Şura konusunu ele alan önceki bir yazımızda, Türkiye tarımının temel sorunları ve bunların çözüm önerilerinin mevcut kalkınma planı, tarım kanunu, ilgili yönetmelikler vb...

Atatürk’ün bakışıyla çiftçi ve tarım
Yazımıza başlarken büyük kurtarıcı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz. Atamızı anmak onun ilke ve devrimlerine sahip ç...

:53
İklim değişimi ve tarım
Eylül ayının son on günü küresel ısınma ve bunun sonucu ortaya çıkan iklim değişimi konusu tüm dünya ve Türkiye’nin gündeminde yer aldı. 20 Eylülde yaklaşık dört milyon k...

:37
Türkiye’de bilim insanı olmak!
Bilim insanı yetiştirme ve bilim insanlarından ülke hizmetinde yararlanma önemli bir konudur. Türkiye’de bilim insanı yetiştirme konusunda iyi işleyen bir sistem olduğu s...

:49
Tarım ve Orman Şurası
Adı sıkça değiştiğinden yasa ve yönetmeliklerde bile adının değiştirilmesinde geriden gidilen ve son adıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, doğrudan Tarım Bakanı tarafından ...

:22
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü'nün anımsattıkları...
Bu köşemizde diğer konular yanında, Türkiye'de genel olarak yüksek öğretim ve özelde tarımsal öğretimle ilgili görüşlerimizi de yansıtmaya çalıştık. Her zaman olduğu gibi...

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü'nün anımsattıkları...
Bu köşemizde diğer konular yanında, Türkiye'de genel olarak yüksek öğretim ve özelde tarımsal öğretimle ilgili görüşlerimizi de yansıtmaya çalıştık. Her zaman olduğu gibi...

Dünya Çiftçiler Günü üzerine
Dünya nüfusunun yüzde 26.7'sini oluşturan yaklaşık iki milyar kişi geçimini tarımdan sağlamaktadır. Dünyada yüzde 90'ı kişisel ve daha çok aile işgücüne dayanan aile işle...

:48
Beka sorunu ve tarım
Bu makale yayınlandığında Türkiye tarihinde hiç görülmediği şekilde "beka" ifadesi ile birlikte, sebze ve meyve muhabbetine sahne olan bir seçim süreci tamamlamış olacak....

:97
Tarımın tanzimi
Türkiye önemli ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunları yaşarken, gündemi patates, biber, patlıcan muhabbetine bağlamayı başardık. Bunda iktidarı, muhalefetiyle siyasetin v...

:65
Enflasyon ve tarım
Türkiye yeni yıla enflasyon tartışmaları ile girdi. Resmi verilere göre % 20’yi aşan enflasyon oranı, bazı sektörlerde % 50’leri zorlamaktadır. Türk lirasının yabancı par...

:49
Yerel seçimlere doğru: Belediyeler ve tarım
Belediyelerin toptancı hallerin, semt pazarlarının düzenlenmesi ve denetimleri, gıda güvenliği ve fiyat kontrolleri gibi konularda tarımla doğrudan ve dolaylı olarak ilgi...

:56
Yüksek öğretimde kalite çalışmaları
Görev yaptığım üniversitede başlatılan kalite çalışmaları çerçevesinde 2002 yılında tarafımdan hazırlanan “Yüksek Öğretimde Kalite Sorunu: Akreditasyon ve Kalite Yönetimi...

:10
Sorunlarının çözümü geçmişinde olan ülke: Türkiye...
Yaşanan sorunların çözümlerini tartışırken sıkça dile getirdiğimiz bir saptamayı başlığa alarak, bu ifadenin ne anlama geldiği üzerine yazmak istedim. Bu yaklaşımı geçmiş...

:53
Dünya Kooperatifler Günü
Ekonomik amaçlı dayanışmayı ifade eden kooperatiflerin geçmişi insanlık tarihi kadar olmakla birlikte, İngiltere’nin Rochdale kasabasında 28 tekstil işçisinin ilk koopera...

:50
Yapılabilirlik
“Yapılabilirlik” kelimesinin karşılığı Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilir...

:62
Hayvancılık politikalarında değişiklik yok!
Dünyada tek değişmeyen şey değişimdir. Ancak, başka bir ülke yoktur ki, Türkiye gibi geçmişin kurum ve sistemleri özlemle anılsın. Başka bir anlatımla, yaşanan sorunların...

:38
Yüksek öğretimde yeni bir sessiz devrim: Doktor öğretim üyes...
YÖK yasa ve uygulamalarında çıkışından bu güne yüzlerce değişiklik yapıldı. Fakat ne YÖK, ne de onun getirdiği üniversite kurumu değişmedi. Nihayet 7 Şubat 2018 tarihinde...

:43
Dünyanın ekonomik görünümü ve ekonomistler
Dünyada ekonomik gidişatın çok sağlıklı olmadığını her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Finans veya kâğıda dayalı ekonomi o kadar büyümüştür ki, artık ekonomi...