Erkan Rehber

Küresel salgın ve tarım tartışmaları
Küresel salgın tüm insan yaşam ve faaliyetlerini etkilerken tarımın bunun dışında kalması düşünülemez. Dünyada kabul edilen ortak görüşe göre salgın döneminde sağlık sekt...

Kentsel/ kırsal tanımı ve Türkiye
Sanayileşme ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de şehirleşme süreci başlamış giderek de hız kazanmıştır. Güncel tanımlamayla şehirler kent olarak isimlendiri...

Tarıma bakış
Kış ortasında mevsimsel ürünlerin tezgâhlarda yer alması Türkiye’de tarımsal üretimin zenginliğini ve tüm zorluklara karşın devam ettiğini göstermektedir. Ancak bu zengin...

Boğaziçi tartışmalarının anımsattıkları
Bu köşede deneyim ve ilgi alanımız çerçevesinde, çok sık olmasa da Türkiye’de yüksek öğretim sorunlarına değinmeye çalıştık. 1980 darbesinin ardından 6 Kasım 1981'de yüks...

Türkiye’de dünden bugüne tarımsal eğitim
Geçen ay 10 Ocak'ta Türkiye’de tarımsal öğretimin 175. yılı kutlandı. Bu yıl salgın hastalık nedeniyle kutlamalar elektronik ortamda yapıldı. Bu tarihler tartışmalı olsa ...

Teknolojik gelişmeler ve tarım
İnsanlık, geçmiş yılın başından beri tarihinin en önemli salgınının olumsuzluklarını yaşayarak yeni bir yıla girmiştir. Bu dönemde insanın yaşamsal gereksinimlerinin teme...

Tarım ve gıda etiği
Dünya tarım ve gıda sistemi endüstrileşme, ticarileşme ve küreselleşme ile giderek insan, hayvan ve çevreye zarar veren bir yapıya dönüşmüştür. Bunların yanında, özellikl...

Dünya Gıda Gününde hatırlanması gerekenler
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 1945'te kuruluş günü olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Bu anma günlerinde gıda sorunları ve buna bağ...

Tarımda kooperatifler ve şirketleşme
Tarımda üretici örgütlenmesi dendiğinde ilk akla gelen kooperatiflerdir. Gerçekte kooperatifler de şirketler gibi ekonomik amaçları olan, kapitalist sistemin kurumlarıdır...

:19
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve tarımda yüksek öğretim...
10 Ocak 2020’de Türkiye’de tarımsal öğretimin 174. yılı farklı etkinliklerle kutlandı. Kuşkusuz bu tür kutlama ve anmalar toplumsal açıdan son derece değerlidir. Benzer k...

:16
Proje tartışmaları
İstanbul’a yapılması düşünülen büyük bir proje ile ilgili tartışmalar çok yanlış yerden başlamış ve sürmektedir. Bu tartışma yaklaşımının konunun taraflarına ve özellikle...

:29
Tarım Şurası’nın ardından
Şura konusunu ele alan önceki bir yazımızda, Türkiye tarımının temel sorunları ve bunların çözüm önerilerinin mevcut kalkınma planı, tarım kanunu, ilgili yönetmelikler vb...

Atatürk’ün bakışıyla çiftçi ve tarım
Yazımıza başlarken büyük kurtarıcı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz. Atamızı anmak onun ilke ve devrimlerine sahip ç...

:53
İklim değişimi ve tarım
Eylül ayının son on günü küresel ısınma ve bunun sonucu ortaya çıkan iklim değişimi konusu tüm dünya ve Türkiye’nin gündeminde yer aldı. 20 Eylülde yaklaşık dört milyon k...

:37
Türkiye’de bilim insanı olmak!
Bilim insanı yetiştirme ve bilim insanlarından ülke hizmetinde yararlanma önemli bir konudur. Türkiye’de bilim insanı yetiştirme konusunda iyi işleyen bir sistem olduğu s...

:49
Tarım ve Orman Şurası
Adı sıkça değiştiğinden yasa ve yönetmeliklerde bile adının değiştirilmesinde geriden gidilen ve son adıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız, doğrudan Tarım Bakanı tarafından ...

:22
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü'nün anımsattıkları...
Bu köşemizde diğer konular yanında, Türkiye'de genel olarak yüksek öğretim ve özelde tarımsal öğretimle ilgili görüşlerimizi de yansıtmaya çalıştık. Her zaman olduğu gibi...

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü'nün anımsattıkları...
Bu köşemizde diğer konular yanında, Türkiye'de genel olarak yüksek öğretim ve özelde tarımsal öğretimle ilgili görüşlerimizi de yansıtmaya çalıştık. Her zaman olduğu gibi...

Dünya Çiftçiler Günü üzerine
Dünya nüfusunun yüzde 26.7'sini oluşturan yaklaşık iki milyar kişi geçimini tarımdan sağlamaktadır. Dünyada yüzde 90'ı kişisel ve daha çok aile işgücüne dayanan aile işle...

:48
Beka sorunu ve tarım
Bu makale yayınlandığında Türkiye tarihinde hiç görülmediği şekilde "beka" ifadesi ile birlikte, sebze ve meyve muhabbetine sahne olan bir seçim süreci tamamlamış olacak....