Erkan Aydoğanoğlu

İşsiz ve ümitsiz
Türkiye’de ağır ekonomik kriz koşullarına rağmen işsizlik oranları gerçekte olduğundan daha düşük hesaplanmaya devam ediyor. İşsizlik gibi, toplumun tamamını yakından ilg...

Yoksullaştırma politikası
Türkiye’nin çarpık ekonomik ve sosyal yapısının, emekçileri ve yoksulları korumak bir yana, sürekli yeni işsizler ve yoksullar üreten dinamiklere sahip olduğu açık biçimd...

Güven bunalımı
Kapitalist sistem, ekonomik toplumsal yaşamın bütün alanlarında bireyciliği ve güvensizliği her fırsatta yeniden üretmeye devam ediyor. Gelecek kaygısı içinde kendine ve ...

Çürümenin boyutları
AKP’nin geçmiş sermaye hükümetlerini kat kat aşan bir içerikte oluşturduğu yolsuzluk ve rant düzenin çatlaklarından pislikler akmaya ve kötü kokular gelmeye devam ediyor....

15-16 Haziran’ın yolu
Türkiye’de işçi sınıfı mücadelesi açısından en önemli gelişmelerden birisi olan 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin üzerinden 51 yıl geçti. 15-16 Haziran 1970’de ülke ta...

Mafya düzeni
Yıllardır ülkedeki bütün kurumların yönetim ve denetimini tek elde toplayan, kendilerinden habersiz yaprak bile kımıldamaması doğrultusunda hareket edenlerin inşa ettiği ...

Yoksullaştıran büyüme
İstatistik karmaşık gelişmeleri açıklamada olduğu kadar gerçeklerin saklanması konusunda da sıkça kullanılan araçların başında gelir. Türkiye’de bu durumun en somut örnek...

Bilinçli tercih
Ekonomik-toplumsal sistemlerin önceliğinin ne olduğunu anlamanın en kolay yolu, kaynaklarını nasıl kullandığı, kullanılan kaynaklardan ya da yapılan harcamalardan kimleri...

:20
Ağırlaşan yük
İktidar bugüne kadar çözmek iddiasıyla hareket ettiği ne kadar sorun varsa, bu sorunları çözmek bir yana, attığı her adımda yaşanan sorunların daha da ağırlaşmasına neden...

:11
Bıçak kemikte
Yıllardır birbirini izleyen ekonomik krizler ile mücadele etmek zorunda bırakılan, kovid-19 salgını ile birlikte ciddi geçim sıkıntısına sürüklenen geniş halk kesimleri, ...

:12
Bir garip kapanma
Geçen yıl bu zamanlar alınması gereken ‘Tam kapanma’ kararı halkın sağlığını düşündüklerinden değil, öncelikle ekonomiyi kurtarmak adına, pek çok soru işaretleri ile birl...

:15
Salgın koşullarında 1 Mayıs
Dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen koronavirüs salgınına rağmen, emekçilerin sağlığını ve yaşamını hiçe sayarak çalıştırılması uygulamalarına devam ediliyor. Sokağa...

:11
Her alanda dibe doğru
İktidar bugüne kadar aldığı ve uyguladığı her kararda halkın öncelikli talepleri ya da beklentileri doğrultusunda değil, sermayenin ya da patronların ihtiyaçlarına göre h...

:17
Kimin gündemi daha önemli?
1 yılı aşkın süredir bütün dünyanın öncelikli gündemini kovid-19 salgını oluşturuyor. Son verilere göre dünya çapında salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı 3 mil...

:19
İkiyüzlü politika
Kovid-19 salgını, giderek derinleşen ekonomik krizle birlikte, iktidar bloku ve arkasındaki güçlerin gerçek yüzünün daha net görülmesini sağladı. Salgının başlangıcından ...

:26
Uçuruma doğru
Yıllarca ekonomik istikrar vaadiyle tek başına iktidar olan AKP, resmi olarak tek adam rejimine geçildiği tarihten bu yana ekonomi başta olmak üzere, toplumsal yaşamın he...

:7
Reform
‘Reform’, kelime anlamı olarak belli bir alanda ya da konuda yaşanan sorunları ya da eksiklikleri düzelterek, mevcut halinden daha iyi duruma getirmek için yapılan değişi...

:19
İşçiler kime güvenecek?
Dünyanın pek çok ülkesinde işçiler, sendikal bürokrasinin denetiminde olan mücadele örgütlerini, kendi sınıf çıkarlarını savunması gereken sendikalarını geri kazanmak içi...

:9
Borç ve vergi kıskacı
Kapitalizmin en başarılı olduğu alanların başında toplumdaki eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri kalıcı şekilde derinleştirip genişleterek, sürekli yeniden üretmek geliyor...

:13
Bıçak sırtı
Kovid-19 salgınının yarattığı ekonomik sorunlar altında ezilen milyonlarca insan, iktidardan sorunlarına acil çözümler üretmesini beklerken, iktidarın uzun süredir bambaş...