Erinç Yeldan

:22
Küresel ekonomide durgunluğun anatomisi
2019 yılına ait veriler küresel ekonomide durgunluğun yaygınlaşmakta olduğunu belirtiyor. Dünya Bankası, IMF, OECD ve bir dizi uluslararası kuruluşun 2020 ve sonrasına yö...

:19
İklim krizinin çalışma yaşamına etkileri
Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendİkası, Tez Koop-İş, 5- 6 Ekim tarihleri arasında Ankara’da, “İklim Krizinin Çalışma Yaşamına Etki...

:30
2019’da bir ‘değişim’ temennileri öyküsü
Ulusal ekonominin 2020-2022 dönemi ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirme ve hedeflerini açıklayan Orta Vadeli Program, Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklan...

:25
UNCTAD’ın yeni yeşil düzen çağrısı
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) yıllık Ticaret ve Kalkınma Raporu’nu (TKR) yayımladı. Dünya ekonomisine ana akım iktisadının dogmalarının dışı...

:29
Arjantin dersleri: Mali bağımlılık ve ilk günahlar
Geçen haftaki yazımda Türkiye ve Arjantin’in uzun dönemli sanayileşme modellerinin ve birikim tercihlerinin yansıması olarak tipik birer Latin Amerika ekonomisi izlenimi ...

:36
İki Latin Amerikalı: Arjantin-Türkiye
Yakın tarihçelerinde birçok ortak yazgıyı paylaşmış iki Latin Amerikan ekonomisi, Arjantin ve Türkiye... (Buradaki “Latin Amerikalı” kavramı, kuşkusuz coğrafi anlamda değ...

:90
Immanuel Wallerstein’in ardından
Immanuel Wallerstein’i 1 Eylül günü seksen dokuz yaşında kaybettik. SUNY Binghamton Üniversitesi’nden 1999 yılında emekli olan, ancak sürekli yazan, düşünen, düşündüren W...

:32
Jackson Çukurunda para politikası arayışları
Dünyanın önde gelen merkez bankaları­nın başkanları ve araştırmacıları geçen haftasonu Amerika’nın Wyoming eya­letinde, Jackson Hole kentinde geleneksel buluşmasını gerçe...

:75
Yeşilin Daha Kızıl Tonu
Efil Yayınevi son derece önemli ve güncel bir konuyu büyüme ve ekoloji gündemimizin tam merkezine bıraktı: Yeşilin Daha Kızıl Tonu: Bilim ve Sosyaliz­min Kesişimleri. Yaz...

:43
Paranın üç fiyatı: Faiz, kur ve enflasyon
TC Merkez Bankası, yeni başkanının idaresinde toplanan ilk Para Kurulu toplantısında uygulamakta olduğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 4....

:29
Büyümenin kaynakları, kalkınmanın planlanması
İktisadi büyümenin kaynakları ve sür­dürülebilirliği soruları iktisat biliminin açıklanması en zor ve hatta mistik sırları arasında. Ana akım (neoklasik) geleneğe b...

[Haber görseli]
:43
Döviz kurunun çevrimi
ABD Doları’nın fiyatındaki çalkantı şu anda ekonomi gündemimizin en önemli konusu. Acilen yanıtlanması arzulanan soru: Nereye kadar? Döviz kurlarında dengenin nasıl ...

[Haber görseli]
:80
İki ‘başarı’ öyküsü
AKP ekonomi yönetimince dile getirilen iki adet “başarı” öyküsü var: enflasyon gerilemekte ve cari işlemler açığı kapatılmakta, hatta fazlaya dönüşmekte. Bu yazıda bu iki...

‘Aşk ve Kapital’ ve ‘İmkânsız Sermaye’
Her şeyin çok güzel olacağına inan­cımızın çelikleştiği bir yaz var önü­müzde. Sıcak yaz günlerinde serin bir yel misali, iki kitap birden masama ulaştı. Her ikisi de Yor...

24 Haziran: Neoliberal devletin yeni örneği
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye anılan ve ülkemize özgü bir idare biçimini öngören anayasa değişikliği 16 Nisan 2017 günü yapılan halkoylamasıyla gerçekleştirildi. ...

Küresel ekonominin yönü nereye?
2019 yılına ait veriler küresel ekonomide durgunluğun yaygınlaşmakta olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda yayımlanan en yeni ve en kapsamlı raporlardan birisi Dünya Bankası...

Milli geliri yorumlamak
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK’in) Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (milli gelir) üzerine 2019’un ilk çeyrek dönemine ait tahminleri geçen hafta sonu yayımlandı. Resmi veri...

Hane halkları açlık ve yoksulluk sınırı
Ulusal ekonomi yeni bir dengesizlenme sürecine doğru ivmelenme halinde. İşsizlik oranının Cumhuriyet tarihinin rekoruna doğru koşması; enflasyon tehdidinin kemikleşerek,...

[Haber görseli]
Hiper-küreselleşmenin ardından - II
Bu haftaki yazımız geçen haftanın devamı niteliğinde. Geçen hafta aynı konu başlığı altında küresel ekonomide süregelen durgunluk süreci­ne odaklanmış ve bu bağlamda kür...

[Haber görseli]
Hiper küreselleşme sonrası sermayenin konumu
Küresel ekonomi 2009’da derin bir krize sürüklendi. Bu, kapitalist dünyanın 1929 Büyük Buhran’ından bu yana dünya ekonomisinin bir bütün olarak, topyekûn daralmaya sürük...

[Haber görseli]