ERHAN AFYONCU

:17
Yavuz 503 yıl önce Suriye’ye girmişti
Yavuz Sultan Selim, İran seferine çıkarken Memlük Devleti’nin Safeviler’le işbirliği yapması üzerine ulemanın “Sultanın birinci görevinin yoldaki zararlı dikeni kaldırmas...

:63
Türkler ‘devlet’ olmadan yaşayamazlar
Günlük olarak yaşayan ve tarih şuurundan yoksun bazı yazarların kullandığı “katil devlet”, “devlet kutsal değildir” gibi ifadeler 2200 yıllık Türk tarihine ve bu tarihi i...

:4
İstanbulluları korkutan 1935 depremi
İstanbul, Cumhuriyet döneminde 1999 depremi öncesinde, 4 Ocak 1935’te Marmara Adası civarında meydana gelen 6.4’lük zelzeleden etkilenmiş, artçılar 7 Mart’a kadar iki ay ...

:25
Osmanlı silah sanayisiyle tarihe damga vurdu
Bir devletin tarih sahnesinde hem var olabilmesi hem de önemli rol oynayabilmesi için en başta gelen şart kendi silah sanayiini oluşturmasıdır. Osmanlılar, bunu başardıkl...

:18
129 yıl önce faciayla başlayan dostluk
Türk-Japon dostluğunun ilk adımları, tarihimizin en büyük deniz felaketlerinden biri olan Ertuğrul Fırkateyni Faciası’nın ardından atıldı T...

:18
Ertuğrul Gazi ve Karakeçili şenlikleri
Ertuğrul Gazi, vefat ettikten sonra türbesi Karakeçililer’in manevi bir ziyaret yeri hâline geldi. Burayı ziyaret edip, şenlikler tertip ettiler. Günümüzde de bu şenlikl...

:15
Eşine işkence yapıp öldürtmeye kalkan paşazadeyi astılar...
19. yüzyılın ortalarında eşine işkence yapan Paşazade Celal bey, Sultan Abdülmecid tarafından önce sürgüne gönderilmiş, ancak akıllanmayıp karısını öldürtmek için suikas...

:100
Türkiye ‘kültür hafızası’nı kaybetti
Türkiye’nin kültür hafızası, devlet, millet, tarih, kültür ve İstanbul âşığı Ahmet Halûk Dursun hocamız inandığı değerlerin izinde büyük Türkiye’yi inşa etmek için hiç d...

:25
İstanbul’u 510 yıl önce yıkan küçük kıyamet
II. Bâyezid zamanında 1509’da meydana gelen depremde binlerce insan ölmüş, İstanbul harap olmuştu. Bu deprem İstanbul için o kadar yıkıcı olmuştu ki, tarihçiler tarafınd...

:15
İşgal altındaki İstanbul sadece 2 gün bayram yapmıştı...
100 yıl önce İstanbul işgal altındayken Kurban Bayramı’nda tatiller kısa tutulmuş, bayramın üçüncü ve dördüncü günleri devlet daireleri açılmıştı ...

:178
Bizde teröriste ‘şanlı avcı’ diyen Tevfik Fikretler bitmez...
Sultan Abdülhamid’e 1905’te suikast düzenleyip, 26 kişinin ölümüne sebep olan bombacı teröristlere alkış içimizdeki bir şairden (Tevfik Fikret) gelmişti. Bu kafa yapısın...

:186
Ali Kemal’in parası olsaydı Boris şimdi Türk vatandaşıydı...
Osmanlı’nın son döneminin önemli gazetecilerinden ve Millî Mücadele karşıtı Ali Kemal, İngiliz eşinin ölümünden sonra parasızlıktan bakamadığı çocukları Osman ve Selma’y...

:13
İstanbul’a gelen ilk Rus savaş gemisi
1699’da İstanbul’a gelen ilk Rus savaş gemisi Krepost, İstanbul’da büyük ilgiye sebep olmuş, ancak geminin sarhoş kaptanının topları ateşlemesi diplomatik kriz çıkarmışt...

:31
Libya’yı Haçlı işgalinden Osmanlılar kurtardı
Osmanlı Devleti, 1510’da İspanyollar tarafından işgal edilen Libya’yı onlarca yıl süren hazırlıklar yapıp, uzun mücadelelerden sonra 1551’de Haçlılar’dan kurtarmıştı. ...

:25
Rusya’nın kaderini değiştiren hükümdar
Petro tahta geçtiğinde Rusya, Avrupa siyasetinde fazla ağırlığı olmayan sıradan bir devletti. Çarın reformlarıyla Rus modernleşmesi başladı. Petro, milletlerin gelişimin...

İstanbul nasıl beslenirdi?
Osmanlı döneminde İstanbul 500 bin nüfusu ile büyük bir tüketim merkeziydi. Et pahalı olduğu için beslenmede sebze, meyve ve süt ürünleri önemli yer tutardı. Hali vakti ...

Fransa’nın Türk ve Ruslar’ı Avrupa’dan atma projesi...
Fransa, müttefikimiz olmasına rağmen Suriye’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye aleyhtarı bir politika izliyor. 16. yüzyılda da Fransa, Osmanlı’nın desteğiyle ayakta kalmasına...

İstanbul’un fethini hiç hazmedemediler
İstanbul’un fethi dünya tarihinin en büyük olaylarından biridir. Ancak Batılılar fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler’in eline geçmesini küçümsemek için İstanbul’un ...

Osmanlılar da bayram öncesi ikramiye verirdi
Osmanlı döneminde bayramlardan önce fakirlere yardım yapılır, subaylara ve memurlara birer maaş ikramiye dağıtılırdı. Bayram sebebiyle cezasının üçte ikisini çekmiş mahk...

Osmanlı Türklüğüyle iftihar ederdi
Bazı bilgisiz yazar ve politikacılar “Osmanlı’da Türk olmak ayıptı, Türklüğe hakaret ederlerdi” diye konuşup, yazarlar. Ancak bu iddiaların çoğu doğru olmadığı gibi tam ...