Ergün Yıldırım

:7
Devrimcilerin çelişkileri derinleştirme huyu: Müslümanları ç...
Nasıl bir saldırı altındayız? Bizi bizle vurmaya çalışıyorlar. Eleştiriden ...

:4
Bugün bir babayım
Kızım 2017 Şubat ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ar-Ge personeli...

:3
Bir filozof ve bir şeyh: Foucault ve Emin Acar Efendi
1990’ların sonunda, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nin yanındaki iki katlı metruk bir topr...

:5
Tarikatların kapatılmasına Rufailik, Nakşilik ve Nurculuk te...
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasını çok farklı yorumlayan sufi meşrepler var. Bunu Allah’ı...

:3
Araştırma yapan profesör ve okunmuş elma satan hoca
Esergül Balcı adlı bir profesör, tarikatlar üzerine saha çalışması yapmış. ...

:44
Sahtekârları tarikat diye gösteren laikçi muhayyile
Vulgarlaisizm, bu ülkenin en barbar ideolojisi. Çünkü kendisini hakikat gör...

:4
Kızılelma ve muhafazakâr siyaseti
Osmanlı bilincinde Kızılelma Roma ve Viyana’ya İslam sancağı dikmektir. Kızılelma başlı başına b...

:7
Malazgirt ve Sakarya muharebeleri İslam’ın zaferleridir...
Her Ağustos ayını zaferlerle kutlarız. Bugüne kadar 30 Ağustos zaferiyle Türkiye’nin sıfırdan va...

:5
Koronavirüs dezenformasyon ve kahince komplolarla sulandırıl...
Türkiye ve Arap ülkeleri karşılaştırmalı bir koronavirüs araştırmasında ilginç verilere u...

:105
Pedofiliye uzanan dişil isyan: Müslüman Ev’in baştan çıkarıl...
Her şey 11 yaşındaki siyah Müslüman kız çocuğu Amy ile başlar. Gerçek ismi Fethiye ya da Medine....

:19
Muhafazakârlar aile, cinsellik ve kadın üzerine düşünüyor: B...
Ankara’da, geçen hafta sonu çok önemli bir Aile Kongresi yapıldı. Üç gün sürdü. Eğitim-Bir Sendi...

Ehli Sünnet ve’l Cemaat Toplum Sözleşmesi
İslam toplumlarında en önemli kırılma fay hatlarının başında mezhepler geli...

Cinsiyet azınlığı inşa teşebbüsleri
Azınlıklar, çoğunlukla dini ve ırki boyutlarıyla kabul edilir. Türkiye’de a...

:8
Rap-Tekno müzik/Z Kuşağı üzerine tezler
Yeni bir kuşakla karşı karşıya olduğumuz kesin. ABD’li marketçi yaklaşımlar...

:13
Pazarlanan cinselliğin utanmazlıkları
Jeffery Epstein, 66 yaşında New Yorklu bir milyarder. “Günah adası”sının sahibi. Bu adada...

:17
İstanbul Sözleşmesi cinsiyetçi isyanın parçasıdır
İstanbul Sözleşmesi etrafında fırtınalar kopmaya devam ediyor. Büyük bir kültürel çatışmayla yüz...

:6
Mabetler ve müzeler
Klasik çağ, bir mabetler çağıdır. Yaratılış mabet ile başlar. İslam tarihçisi İbn Hişam, alem ya...

İstanbul Sözleşmesi’ni savunanların asılsız tezleri...
İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlar, birçok asılsız tezlere dayanıyorlar. Bunun başında söz...

:8
Cemaatlerin ve tarikatların inkârı, toplumun inkârıdır...
Cemaatler ve tarikatlar üzerine hep indirgemeci konuşmalar yapılıyor. Şeyhlikten şahlığa...

:4
Darbeler çağının sonu
Bir Darbeler Çağı yaşadık. Bu çağ Osmanlı’nın son yüzyılında Abdülaziz’in hal’iyle başlar. Harbi...