Erdoğan Sağlam

Yüzde 5 vergi indiriminde yaşanan sorunlar…
Uzun zamandır sigorta prim ödemelerinde başarıyla uygulanan yüzde 5 indirimi, 2018 başından itibaren "vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi" adıyla gelir ve ...

5 soruda vergi borçlarında tecil uygulaması…
İçinde bulunduğumuz kriz ortamı vadesinde ödenmeyen vergi borçlarının miktarını artırdı. Düşünüyorum bir mükellef, vadesi (son ödeme günü) geçen vergi borcunu neden ödeme...

Vergi tahsilatlarına nisan ayı itibarıyla genel bir bakış…...
Mücbir (zorlayıcı) sebep, herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında b...

Döviz ve altın satışları ile finansman bonoları ve kira sert...
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) oranı kanuna göre yüzde 15, kambiyo işlemlerinde ise binde 2. Ancak her iki kanuni oranda da Cumhurbaşkanı'na tanınmış geni...

'Net aktif vergisi'ni tartışmanın zamanı mı?
Geçenlerde Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, iş dünyasına bomba gibi düşen bir köşe yazısı kaleme aldı. Gerçekten o gün abartısız tüm iş âlemi haber mi, yorum mu, teme...

Covid-19 sebebiyle ücretsiz izin, iş sözleşmesinin feshi, na...
Önceki yazımda kâr dağıtım kısıtlamasını açıklarken 17 Nisan’dan itibaren 3 ay süreyle işçi çıkarılmasının yasaklandığını söylemiştim. Gelen sorular üzerine bugün konuyu ...

5 soruda 'nakit kâr payı dağıtma' kısıtlamasının kapsamı, sü...
Sermaye şirketleri, anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerden oluşur. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal...

Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmazsa 'kısa çalışma ödeneği' ç...
Çağımızın en önemli sorununun "işsizlik" olduğuna inanıyorum. Teknolojik gelişmelerin kitlesel işsizliğe neden olacağını söylemek kehanet değil. "Sapiens", "Homo Deus" ve...

Nakdi ücret desteği ödemeleri başlıyor
Bu kriz işsizlik sigortasının da ne kadar önemli olduğunu adeta gözümüze soktu. Can simidi oldu. İşsizlik sigortası, bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yeten...

:1
Emlak vergisi birinci taksit ödeme süresi başladı
En son takdirler 2017 yılında yapıldı. Takdir işleminin yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın başından itibaren vergi her yıl, bir önceki yıl birim değerinin yeniden değerl...

:1
Nisan dönemine ilişkin kısa çalışma ödeneği yarın ödenecek...
Son yapılan yasal düzenleme uyarınca Covid-19 sebebiyle yapılacak kısa çalışma başvurusunda iş müfettişlerinin uygunluk tespiti beklenmeden, işveren başvurusuna göre ödem...

:11
Corona virüs sebebiyle çalışanların ücretlerinde indirim yap...
Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.Anayasa md.55’te, “ücretin emeğin k...

Corona virüs salgını nedeniyle kirasını ödeyemeyen vatandaş...
2019 yılının son günlerinde Çin’de ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılıp 11 Mart 2020 sonrasında Türkiye’de de etkilerini hissettiren corona virüs salgını top...

:3
Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı
Eğer herhangi bir süre uzatımı olmazsa, 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek kurumlar vergilerinin de ayn...

:1
Mücbir sebep süresi içinde mükellef KDV beyannamesini verip...
Çünkü pek çok imalatçı ihracatçı veya ihracatçı açısından KDV iadesini süresinde almak nakit akışı açısından hayati öneme sahip. En ufak bir gecikme bile bu şirketleri ba...

Corona virüsten etkilenenler için mücbir tebliğ yayımlandı...
Mücbir sebep, herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik o...