Erdoğan Çelebi

:3
Korona ile yüz yüze
KORONA İLE SÖYLEŞİ – 3Muhabir: Sayın Rektörüm, ben İnsanlık Yayınları'ndan New Asya İnternational muhabiri Çelebi-ce.Rektör: Buyurun Sayın Çelebi-ce, size n...

:3
Korona başrolde
KORONA İLE SÖYLEŞİ - 2 Virüs: Buyurun Virüs Sekreterliği Muhabir: Ben insanlık yayınlarından. Daha önce de sizi aramış ve Korona ile bir söyleşi yapma imkân...

:16
Korona ile söyleşi
Muhabir: Aloo… Virüs Sekreterliği mi? Virüs: Evet, buyurun. Muhabir: Ben insanlık yayınlarından, muhabir. Korona’dan bir randevu isteyecektim. Virüs:...

:4
Köprü Dergisi’yle ‘yetenek sizsiniz’
Gençlerin erken yaşlarda kendini tanıması, eğilimlerini keşfetmesi ve kabiliyetleri istikametinde yol almayı irade etmesi çok önemli hatta hayatî bir meseledir. Ancak gen...

:3
Masumiyet karinesi için yargılamada başrol savunmanın olmalı...
Olağanüstü dönemlerde yargının kurumsal ayakları olan hâkim ve savcılar talimat almaya fazlasıyla açık oldukları izlenimi verdiklerinden ya da halkta öyle bir algı oluştu...

:3
Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi ve Ayine-i Samed
Kalp Ayine-i Samed’dir. Yani Samed olan Allah’ın aynasıdır. Ama her kalp Ayine-i Samed midir? Elbette hayır. Zira Ayine-i Samed olan Allah’ı seven kalptir, imanlı ...

An hayâlâtî ki dâm-ı evliyaest, Aks-i mehrûyâni bostân-ı Hud...
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Hazretlerine ait olan bu sözü Risale-i Nur’da İkinci Şuâ’da ve Risalelerin diğer bazı bölümlerinde tevhidi anlatmak ve vahdete vurgu yapmak içi...

2016 yılının kavli duâlarımızın kabul edildiği bir yıl olmas...
Ya Rabbi, dille yapılan duâlarımızı kabul et, Lütfen! Zira, halimiz gadabını celp edecek kalitesizlikte. Kavli duâlarımız kabul edilsin, ne olur. Çünkü fiil...

:15
Hürriyet şuuru ve keyfiyetli seçim
Hürriyet odur ki, insan, ne kendine, ne de gayrına zarar vermemek kayıt ve şartıyla meşrû hareketlerinde şahane serbest olsun. Bu serbestlik hem fiilen, hem hiss...

:1
Sani-i Hakikiden başka “Te’sir-i Hakiki” var mı?
Bu konu kalpten ziyade akla bakar. Ancak kalbin kumandanlığını kabul etmeyen bir akılla bu konuyu anlamak hiç mümkün değildir. Şöyle ki; ...

:13
Dünya sevgisi ve siyasî alan cazibesi
Zamanımızda siyaset o kadar rağbet görüyor ve dünya o kadar cazibedar ki, bu alanın dindar kesim tarafından dahi boş bırakılması fiilen mümkün gözükmüyor. Çünkü ...

:10
İttihadı İslâma ve sulhu umumiye çekirdek olan “Risale-i Nu...
“İttihadı İslâm nedir?” diye sorulduğunda, derhal “İslâm birliğidir” diye cevap verilecektir. Ama İslâm birliği nedir? Alt yapısı nedir? Nasıl teşekkül edecektir...

:17
İnsanlık için İttihad-ı İslâm
Ahirzamanın tecdit eserlerinden almış olduğum ders ile İttihad-ı İslâm’ın özgün bir tanımını yapacak olursak, şöyle ifade edebiliriz: “Allah’ın (cc) adetullah ve...

:8
İnsanda ve dünyada iman ile itikad dengesi
İman ve itikad dengesi derken kalbin akılla uyumlu ve irtibatlı çalışmasını ve ortak faaliyetini kasd etmiş oluyoruz. Zira, her şey kıvamında lezzetli. Her şey k...

:5
Yüksek siyaset
Siyasetsiz İslamiyetin mümkün olduğu bilindiği halde, imansız İslamiyetin sebebi necat olduğunu hangimiz, ne diye iddia edebiliriz? Bu nedenledir ki, insanlık için Cevvadı K...

Duâda feragat ve istiğna
Duâda feragat haleti ile istiğna keyfiyetinin elzem olduğu ahirzaman günlerinden geçiyoruz. Üstad Hazretlerinin hayatına ve Nur hizmetindeki vakıf modeline baktığımı...

Siyaset zulümatlı bir perde mi, insanlığa hizmet mi?
Ahirzaman siyasetine bir zum yaptığımızda, daha çok dünyanın fani yüzünü, yalanı, zulmeti, menfaati, tarafgirliği, münafıklığı, kibri, eyyamcılığı görüyoruz. Öyle ki...

Rahmâniyet ve demokratik sistem
Rahman ismi Celili, şefkati ammeyi iktiza eder. Şefkati umumî ise, rahmanın vahidiyet ve celâliyet tecellisidir. Vahidiyet tecellisi ise, insiyle, cinsiyle, melekiyle şey...

Organik İslâm’a dönüş ve “Tecdit”
Ortanın doğusunda, İslâmın coğrafyasında, Peygamberler (aleyhimusselâm) diyarında, evliya otağında çöreklenmiş “şekli yerli, ama kokusu ecne...

Fast food İslâm anlayışı ve muhakemesizlik
İnsanlığın mayesi şefkat ve muhabbettir. Eğer Müslüman yaşantısıyla etrafa sevgi, muhabbet ve şefkat şuâları saçıyorsa bu hayat imandan ve İslâmdandır. Yok eğer, nazarlar...