Erdoğan Akdemir

:21
Ölü kardeşinin etini yemek
“Gıybet, ehl-i adavet ve hased ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silâhtır. İzzet-i nefis sahibi, bu pis silâha tenezzül edip istimal etmez.” (Bediüzzaman Said ...

:15
"Ey deve, Allah’tan korkmuyor musun?"
DEVR-İ ÖMER (RA) Hz. Ömer (ra) tebdil-i kıyafetle, ahalinin ahvalini görmek üzere Medine dışında dolaşmaya çıkar. Bir otlakta bir bedevi develerini otlatmak...

:7
Hz. Ömer'in (ra) adaleti
Hz. Ömer (ra) devlet gelirlerini halka dağıtma çalışması çerçevesinde nakdî ödemenin dışında aynî ödeme de yapıyordu. Bu konuda standart oluştururken başvurduğu yö...

:6
Bir kaç hatıra
15 .09 2015 tarihinde Mekke’de Hacdayız. Mescidde Kur’ân okurken Özbek asıllı Cengiz isimli bir delikanlı yanıma geldi. Selâm verdi. Anlatmaya başladı: “Eskiden şarap...

Az sadaka, çok belâyı önler
Allah’ın üç küllî kânunu vardır. Bunlar kader, kazâ ve atâdır. Kader; geçmiş, hâl ve gelecek her şeyin mukadderât programıdır. Kazâ; kaderde şartları tahakkuk eden...

Leblebici Ali Çakmak Ağabey!
1976 yılının son teşrinlerinde tanıdım merhum Ali Çakmak Ağabey’i. Kayhan Caddesi’nde kuru yemiş dükkânı vardı. Hemen hemen her ağabey o dükkâna mutlaka uğrardı. H...

Sabah namazlarını mutlaka bir camide kılalım
Şu bahar mevsiminde seher vaktinde bütün kâinat uyanık. Kuşlar cıvıl cıvıl zikirde ve şükürde. Ama apartmanların camları kapkaranlık. Gözleri oyulmuş kuru kafalara...

Büyük Cevşen ve Tahmidiye
Tahmidiye, Cevşenin on iki bölümünden bir bölümünü oluşturan çok müessir bir duâdır. Hazreti Ali (ra) Efendimiz ismi azam olarak kendine kabul ettiği Ferd, Adl, Ha...

Bursa Mevlidi
Evet bereketli güzel bir Mart sabahı. İlkbahar müjdecisi, çiçekler, kuş cıvıltıları (zikirleri) ve tatlı bir seher yeli eşliğinde okunan bir sabah ezanı. Okunan ezan, çok...

Hans nasıl Hasan oldu?
Mutat Cumartesi akşam dersinde Üstadın talebelerinden Aksu Köylü Erdoğan Utangaç Ağabey vardı. Köyden taksi tutup gelmiş, Risale-i Nurlara uygulanan bandrol yasağının kal...

Komşuluk üzerine
Misafir gider komşu kalır. Müslim bin Sa’d’ın yeğeni Abdullah şöyle anlatır: Hacca gitmeye niyetlenmiştim. Dayım Müslim bana on bin dirhem verdi: “Medine’ye vardığ...

Moral eğitimi
Moral eğitimi çok önemli… Bazıları motivasyon-motive etmek şeklinde de telâffuz ediyorlar. İlkokulda okurken Türkçe kitabında, hiç unutmuyorum, ümid konulu bir met...

Kur’ân-ı Kerîm her asırda insanları eğitmeyi sürdürüyor...
Her asırda Kur’ân-ı Mu’cizü’l beyân insanlığı tenvir etmiştir. Kıyamete kadar da edecektir inşâallah. İşte bazı örnekler. “Muhammed’in (asm) zamanında, Arabistan ş...

Resim
Eskiler tasvir derlerdi. Rahmetli anneannem çok kullanırdı. Fotoğraf oldu adı şimdilerde. Okulda iken bize portreyi tarif ederken, insan vücudunun belden yukarısın...

Mü’minler ve vinçler
Kâbe’ye gidenler bilirler, yollarda hacı adayları bir de işçiler -ellerinde yemekleri– sabah namazından sonra yollarda. İşçiler işe, biz de otelimize gidiyoruz. Vi...

Kubbe-i Hadra’da...
Bu gün o muhteşem Yeşil Kubbe-i Hadra’yı ve Ravza’nı gördüm otelin penceresinden. Sana meftun oldum Ya Resulullah (asm) . Sana hayran oldum Ya Habiballah (a...

Eğitim üzerine notlar
Türkiye, artık her konuda rüştünü ispat etmek zorunda… O kadar çok tenkit ettiğimiz İran’da ilmî yayınlarda bize fark artmış. Açık ara ile önümüzde at koşturuyor m...

Hacda gördüğüm paylaşma ve ikram örnekleri
Medine-i Münevvere’de Pazartesi- Perşembe günleri oruç tutanlara Akşam namazından önce aynı Ramazandaki gibi iftar verme, güzel adeti devam ediyor. Tavafı tamaml...

Üstad Hazretleri ile Barla yolculuğu
Emirdağ Lâhikası 2’de Üstadın bahsettiği motorlu kayık hadisesindeki çocuk olan Said Gündüz Abi ile 2015 hac sezonunda beraberdik. Bu olayı yaşayanlardan biri de S...

Cüzdan ve vicdan
Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken, sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan, spor ayakkabılara rağbet fazlay...