Erdal Atabek

:225
Sağlıksız toplumun dertli doktorları...
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları, bu yılın “14 Mart Tıp Bayramı”nı programlı etkinliklerle “Sağlık Haftası” olarak açıkladı. İstanbul’da bir pan...

:112
Dr. Inge Genefke, Eren Erdem’e selam gönderiyor...
Dostum Cengiz Yıldırım gazetede odama gelince duvardaki renkli boncuktan yapılmış saate baktı: “Dr. Inge Genefke” adı yazılmıştı boncukla. Ben de açıklama yaptım. Dr....

:215
Güdülen seçmenin seçimi...
Hollandalı primatolog hayretle bakıyordu: Hayvanat bahçesindeki şempanzeler bölgesinde bir şempanze, boş bir tenekeye vurarak gürültü çıkarıyordu. Konum olarak alt basama...

:76
Adaletsizliğin ortağı olmak suçu...
Bu suçu Alman düşünür Karl Jaspers tanımlamıştır: Adaletsizliği yapan suçludur. Ona bunu yaptıran da suçludur. Yapılan adaletsizliği doğrudan ya da dolaylı de...

:143
Sülün Osman’ı yasaklamak...
Sülün Osman olayı tuhaf bir dolandırıcılık öyküsüdür. Bu uyanık Osman, İstanbul’da köprüde gezinip duran saf vatandaşlara yanaşıp “köprüyü satma” teklifinde bulunur. ...

:105
Yapay zekâdan korkalım mı?...
Yapay zekâ korkutuyor mu? Makinelerin bir gün gelip de kendilerini programlayıp insanları da yöneteceğinden korkuluyor. Robotik gelişmeler ve etik kaygılar tartış...

:115
İnsan faktörü...
‘İnsan faktörü’, bütün sistemlerde, bütün olaylarda işin gelip ‘insana dayandığı’ noktasına dikkat çeken bir deyim. Evet, her şey sonunda gelip ‘insana dayanır’. ...

:115
Son ders mi?..
41 yıldır üniversitede ders veren Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Barış Bildirisi’ne imza attığı için hapis cezası aldı ve üniversitedeki işine son verildi. Aynı konuda ...

:340
Yenilgiye alışmamak...
Uğur Mumcu ile beraber... Sapanca’da geçen çocukluğumda horoz dövüşlerini izlerdik. Horozlar mağrur ve dövüşçü hayvanlardır. Israrla dövüşürler ve hiçbir zaman pes et...

:101
Gönüllülük...
Kapitalizmin unutturmaya çalıştığı bir değerdir ‘gönüllülük’. Bir çıkar gözetmeden, bir rütbe beklemeden, bir unvan istemeden kendini bir amaca adamak. Aslında he...

:429
Sanatın meydan okuyuşu...
Gülriz Sururi, hiçbir tören istemeden toprağa verildi. Aslında bu bir meydan okumadır. Alışılmış törenleri kabul etmemek, kendini doğanın kucağına emanet etmek, t...

:324
Günümüzün Sokrates’leri...
“Her birey, neyi yapmasının kendisi için iyi olduğunu kendi gözüyle görmeli ve kendisi karar vermelidir. Birey, tam bir insan olmak istiyorsa, ahlaki bakımdan özerk hale ...

:118
Yapay zekâ fetişizmi...
Yapay zekâ aldı başını gitti. Her şeyi ‘insansız’ yapıyoruz. İnsansız hava aracı. İnsansız benzin istasyonu. İnsansız market. İnsansız banka. Her şey sizi alg...

:284
Bak Refik, Bozkurt Güvenç bize ne öğretti?
“Çırak aranıyor” demiştin bize Refik. Biz de sahiden çırak aranıyor sanmıştık. Meğer bizi anlatırmışsın Şair. Bizim nasıl yaşamın çırağı olduğumuzu söylermişsin. ...

:130
Seçim yapmak...
Dünyanın en zor işlerinden birisidir “seçim yapmak”. Çünkü, seçenekler arasında ölçüp biçerek karar vermeyi gerektirir. Televizyonda izlenecek programdan gömlek ...

:205
Uygarlarla barbarların savaşı...
Roma uygarlığını barbarlar yıkmıştır. Kuzeyden gelmişlerdi. Hiçbir kuralları yoktu. Barbarlar yağmacı kavimlerdir. Elde etmek istediklerini şiddet yoluyla...

:174
Cennet ve cehennem...
Cennet ödüldür. Cehennem ceza. Bütün inanç sistemleri bu ‘ödülceza’ ikilemini insanların başına asmıştır. Ölüm korkusu da bu eşiğin üstüne yerleştirilmiştir. Öl...

:217
Atatürk ve İslam..
(Bu yazım daha önce yayımlanmıştı. Yeniden yayımlanmasını istemek içimi burkan bir acı duymama neden oluyor. Ülkemin, toplumumuzun, kültürümüzün her gün daha da geriye gi...

:356
Atatürk, senin içindeki haine bakıyor...
Sınıftaki öğretmen duvardaki Atatürk resmini kaldırmış: “Bana hain hain bakıyor” diyerek kaldırma nedenini açıklamış. Bir öğrenci teneffüste resmi yerine asmış.Ö...

:169
İnsanın evcilleştirilmesi...
İnsan da evcilleştirildi. Yabani buğdayın işlenerek evrilmesi gibi, kurtların eğitilerek köpekleştirilmesi gibi, yaban atlarının binek hayvanlarına dönüştürülmesi gib...