Erat Kocaoğlan

:37
Küçük ölçekli tebessümler
Tarihsel sürecin kesintisizliği dünümüzü bugüne, bugünümüzü yarına bağlamış gidiyor. Dolayısıyla “İmtihan” unsuruna karşı her an muhatabız. Allah, insanı bilinçs...

:119
Sosyal medya kıskacındaki tesettür
Hayatımıza giren sosyal medyayla beraber değişen ve dönüşüm geçiren bir çok şey gibi, ne yazık ki tesettür algısı da ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirdi/geçiriyor. ...

:9
O, biz ve izlerin icması
Ey istikamet ve muhabbet insanı, yerde yürüyenlerin en şereflisi, imanın, rahmetin ve ümidin elçisi, kelimenin değip titrediği güzellik ve incelik sahibi, anlam arayışım...

:7
Sartre’nin anonim hissi
İnsanın bilmesi gereken bir şey var ki o da buraya ait olmamasıdır. Bu gerçek her canlının ölümlü olmasıyla âdeta tescillenmiş ve kesinleşmiştir. Allah, “Her nef...

:30
Görmek, gözetle(n)mek ve mahremiyet
Mahremiyet kalmamış. Sınırlar oldukça saydam. Ceza sahamıza kadar girdiler. Nereye gidiyoruz Allah’ım… İnsanların birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu her t&u...