Emir Akil

Kimler SGK borcundan kurtulacak?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.4.2015 tarihinde  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür...

SGK ile kadınlar arasında kedi-fare oyunu
SGK uygulamasında sigortalının ölümü ile dul kalan eşine ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uygun olarak evlilik ilişkisinin...