Emine Nur Ünal

Kalemden kelâma yolculuk
Kalem ve kelâm aynı kökten türeyen iki sözcük… Kalem kelime anlamı olarak yazmak-çizmek gibi çeşitli amaçlarla kullanılan araç olarak tanımlansa da esasen bilginin...