Emine Eroğlu

:347
Keşke bilselerdi!
Hikâyesi Hz. İsa'nın iki havarisinin bir şehre (muhtemelen Antakya) gelerek halkı iyiliğe ve doğruluğa davet etmesiyle başlıyor. Sonra o iki elçi, bir üçüncüsü ile takviy...

Susanlar için ağıt
Adamcağız, sorudan hiçbir şey anlamadığı için bir süre cevap vermeden beklemiş. Düşünüp taşındıktan sonra kendince içinde bulunduğu durumdan kurtulmak adına bir çare bulm...

Babil Kulesi yıkılıyor
Kur'an-ı Kerim'de “kule,” insanoğlunun fiziki kıstaslarla metafiziği ölçme saplantısının somut bir göstergesidir. Firavun vezirine şöyle seslenir: “Sen, ey Hâmân, benim ...

:1488
‘Kerpiçleri yükseltip dini alçalttılar'
Der ki: “Hayret! ‘Kerpiçleri yükseltip ‘din'i alçalttılar.' Binekleri üzerine kurulup görkemli bahçeler edindiler ve derebeylerine benzemeye çalıştılar. Öyleyse,‘Sen onla...

:77
Adı konmamış seferberlik
Karadenizli şoför dışa vurduğu asabiyetini mazur göstermek için “Ben kendimi mülayim bir adam bilirdum, halkımız sayesinde değişuk bişey oldum!” dedi. Bu cümle der...

:244
Var gücünüzle hakkı ayakta tutanlar olun!
Yaşadığımız ülkede hakim muktedir dil inkar üzerine kurulu. Sadece muhalif görüşleri değil, kendi kendini de inkar. Dün yazdıklarını, söylediklerini, savunduklarını bugün...

:140
Ateş ülkesi
Polislerden bir polis.  Hani cenaze töreninde Yusuf ağlayarak, “Babama gitmek istiyorum, evimize gidelim.” diye sızılanmıştı da annesi, “Evimiz mi kaldı?” demişti. ...

:284
Kör olan gözler değil sinelerdeki gönüllerdir*
“Mûsa, şu sağ elinde tuttuğun şey de ne?” (Tâhâ Sûresi, 17) âyetini okuyormuş. Adam, imamın kendisini kastettiğini zannederek, “Vallâhi sen sihirbazsın!” demiş, ve namazı...

:166
Bir şok terapisi olarak ölüm
Dünyalılara, yani kendisine kalmak için biraz daha mühlet verilmiş olanlara hayatın anlamını yeniden sorgulatır. Değil midir ki herkes gidicidir, öyleyse “nasıl” gittiğim...

:89
2015'in tarihi: Sırrımız feryâdımızdan uzak değil
Bu konuşmayı önemseyişim, içinden geçtiğimiz savaş atmosferine ayniyetle tercüman olmasından değil. Hatta insana değer vermeyen toplumların savaş mantığı ile düşündüğüne,...

:85
Aczin kibre ve tahakküme karşı zaferi
“İnsanlar bir yönüyle hayvan oldukları için şu pis istibdadı da beraberlerinde getirmişler,” der Muhakemât'ta. Yani “zorbalık tarihi” insanlık tarihi kadar eskidir. Kendi...

Bırakalım yesinler, eğlensinler!
İsmi Alo olan bir bal hırsızının öyküsüdür bu. Alo, üretmeden, yani bir arı kovanına bile sahip olmadan bal satmasının kendisini ele vereceği konusunda uyarılır. Bunun üz...

:515
Hızır nasıl Hızır oldu?
"Hızır bir orduda askerdir. Ordunun suya ihtiyacı olur, yoldaki tehlikeler nedeniyle kimse gitmek istemez. Hızır tehlikeyi göze alarak su aramaya gider ve en nihayetinde ...

:581
‘Cahillerin sohbeti akla ziyandır ziyan!'
Kendi cürümlerini ilan, zulümlerini âleme teşhir ettikleri, ahlakî zafiyetlerini terbiye değil güce tahvil ettikleri “acâib” bir zaman… Şecaat arz edenlerin sirkat öyküle...

:986
‘Yok mu içinizde aklı başında bir adam?'
Namazda Amme Suresi'ni okuyordu, “Elem nec'ali'l-arda mihâdâ” (Nebe', 6) ayetine gelince takıldı ve tekrar etmeye başladı. İçimizden hiçbiri onu düzeltmeye cesaret edemed...

Değişen insandır hakikat değil!
Bu diyaloğu Orwell'ın ünlü 1984 romanından hatırlayacaksınız. Orwell, eserinde "gerçek" kavramını sorgular. Sistemin ürettiği “sanal gerçeklik”in gerçeğin yerine nasıl ge...

‘Var olma' yolculuğunda yokluğu seçenler
“Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var/ Bugün halka cevretmek kolay, yarın Hakk'ın divanı var.” Mazlum olmanın en güzel yanı da bu galiba; ind-i İlahî'de alacaklı olm...

Nefs-i emmare şehrinden çıkış
Bu önermenin tersinden okunuşu da doğrudur. Zillet daima dağınıklık, maneviyat yoksunluğu, nefsin hükmetmesi, merhametin ve adaletin terki ile gelir. Bu yolculuğu ...