EMİNE ALKIŞ

:9
Manevî oluş: Ramazan
Birçok insanı farklı kapılardan buyur edebilecek bir aydır Ramazan.Muhabbetin, ünsiyetin, tefekkürün hâsıl olduğu bir vaktin adıdır. Ruhî yüklemelerin âlemde zuhur...