Elmas Nur Yüksekdağ

:8
Hangi kabiledensin?
Irkçılık, unsuriyetçilik ve milliyetçilik cahilî bir damardır. Zira bir gün Hz. Ebu Zer, Hz. Bilal’e “Siyah kadının oğlu” şeklinde bir ifade kullanır. Bunu haber a...

:4
Üslûp şahsiyeti
Üslûp kelimesi Arapça kökenli olup, yol, rota, yön, tarz, stil, yöntem gibi anlamları taşır. Selb kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Buraya dikkat buyurun ki, m...

:3
Kaliteli yazmanın beş aşaması
Her şeyde kalitenin arandığı bir zamandayız. Bu kaliteye, o şeye dair usûl gözetildiği müddetçe ulaşmak mümkün olur. Gazete ve dergi için yazı yazmanın kalitesi de...

:1
Beşerdir şaşar
İnsanlar için kullanılan bu tabir, halk dilinde bir hayli geniş yer kaplıyor. Kendimiz ya da başkalarının hatalarına binaen kullanageldiğimiz bu tabir hakikattir,...