EKREM GÜLCEMAL

Çalışan annelere 100 euro kreş desteği başvuruları başladı...
Bildiğiniz üzere Sosyal Güvenlik Kurumunun temel görevlerinden biri de çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar arasında yer alan kişilerin çalışma hayatında karşılaştıklar...

Meslek hastalığı nasıl tespit edilir?
Geçen hafta iş kazaları hakkında bilgiler vermiş idik. Bu hafta ise meslek hastalığı ile devam edeceğiz. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekr...

İş kazası ve meslek hastalığı
Bildiğiniz üzere sosyal güvenlik sistemimizde uzun vadeli sigorta kolları ve kısa vadeli sigorta kolları olmak üzere iki farklı sigorta türünden primler alınmakta ve çalı...

SGK borçlarının taksitlendirilmesi
Daha önceki yazılarımda Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına karşı şirket ortaklarının sorumluluklarını detaylı olarak yazmıştım. Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan ge...

A.Ş ortaklarının prim borcundan sorumluluğu
Geçen haftaki yazımızda limited şirket ortaklarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarından sorumluluğunu anlatmış idik. Bu hafta ise, anonim şirket ve şahıs şirke...

Ortakların SGK prim borçları sorumluluğu (1)
Ticaret hayatımızı düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre ticaret şirketleri tacir sayılırlar ve tüzel kişiliğe haizdir. Ayrıca Türk Medenî Kanununun 48'inci ...

Şirket ortaklarının sigortalılığı
Bildiğiniz üzere sosyal güvenlik sistemimizde yalnızca çalışanlar değil şirket ortakları da sigortalı olmak zorundadırlar. Ticaret Kanunumuza göre faaliyet gösteren şirke...

‘Asgari Ücret Desteği’ hakkının kaybedilmesi
İlk defa 2016 yılında özel sektör işverenlerine yönelik olarak verilmeye başlanan Asgari Ücret Desteği ve hangi koşullarda bu destekten faydalanılabileceği konusunda daha...

İdari para cezaları itiraz süreci ve indirimler
5510 sayılı Kanun'umuza göre idari para cezalarına iki türlü indirim uygulanmaktadır. Bu indirimlerden ilki türü ne olursa olsun bütün idari para cezalarına uygulanan peş...

Yurt dışı hizmet borçlanmasında yeni dönem
Bildiğiniz üzere Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk...

Sosyal güvenlik mevzuatına göre prime esas kazançlar
Sosyal güvenlik sisteminin sağladığı haklardan olan aylık/gelir ve ödeneklerin hesabında en önemli kriter prime esas kazançların tutarlarıdır. Gerek bir işverenin yanında...

SGK’nın geçici iş göremezlik ödeneği
Vatandaşlarımız tarafından genelde rapor parası ya da doğum parası şeklinde ifade edilen geçici iş göremezlik ödeneği, Sosyal güvenlik Kurumu tarafından hastalık, analık,...

SGK bildirimlerinde mali tatil uygulaması
Bildiğiniz üzere 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun gereğince her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır ve H...

Kanunda işverenin eşinin sigortalılığı
Çalışma hayatında yer alan unsurlar incelendiğinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde aile bireylerinin çalıştığı, bu kuruluşların aile işletmesi olarak varlıkl...