Ekrem BAŞÇI

:1
Masumları camilerden uzaklaştırmayınız
Toplumun her meselesinde önder davranışlar sergilemesi beklenilen; tecrübe ve deneyimleri ile çözümleyici hareketlerine yer yer ihtiyaç duyulan; konuşmaları, susmaları, o...