Ekrem Ataer

121’ler Bildirisi ve Ankara’daki katliam
Cezayir’in 1950’li yıllarda başlattığı bağımsızlık savaşı ve Fransız ordusunun 130 yıllık sömürgesini işgali, Fransız sanatçıları ve aydınları arasında derin bir kırılmay...