Efkan Yeşildağ - - [Aile Danışmanı]

Zorbalığa alkış tutanlar
 Zorbalık; zorba, kurban ve seyirciler olmak üzere üç grupta ele alınır. Bu grubun yaklaşık yüzde seksenlik bölümünü oluşturan seyirciler, zorbalığa tanıklık ederek kurba...

Çocuklarınızı zorbalığa kurban etmeyin!
Aşağılık duygularını başkalarının üzerinde tatmin etme çabasındaki zorbaların hedefinde; fiziksel olarak zayıf, kendine güveni düşük, çekingen, diğerlerine göre daha hass...

Zorbayı tanı!
Günümüzde yaşanan hastalıklı ilişkilerden birisi de kuşkusuz “kurban – zorba” ilişkisidir. Zorbalık, güç kullanarak, korkutarak, tehdit ederek veya zorlayarak başkaları ü...

Narsisist – empat ilişkisini besleyen kodlar
 Bayram molasından sonra, toplumumuzda oldukça yaygın olan empat-narsisist ilişkisi hakkında yazmaya devam edeyim istedim. Çünkü kültürel kodlarımız, kadın erkek rolleri ...

Şükürle başlayan günlerdir bayramlar!
Bayram namazında, fakirle - zenginin, yaşlıyla – gencin, tanıdık – tanımadık herkesin omuz omuza saf tutarak, aynı kıbleye yöneldikleri ve aynı dualara “Âmin!” dedikleri ...

Narsist ve empat ilişkisi: "Kısır döngü"
Narsist genellikle karizmatik, özgüvenli ve güçlü görünür. Manipülatif olduğu için başkaları üzerinde çok etkilidir. Narsistin kendi gerçek benliği ile pek bir ilişkisi y...

“Zehirli ilişki”
 Empat sevgi karşılığında, karşısındakine her şeyini vermeye, hatta kendisinden bile vazgeçmeye hazırdır. Narsisist ise hastalıklı benliğini beslemek için karşısındakinin...

Pasif agresiflerin çevreyle ilişkileri
Bu kişilerin ani ve beklenmedik tepkileri nedeniyle, başkaları onların yanında kendilerini huzurlu hissetmezler. Zaman zaman daha sosyal ve sıcak ilişkiler kursalar bile,...

Pasif - agresif kişilik bozukluğu
 Aşağıdaki soruların en az dördüne “evet” cevabı veren kişilerde, pasif - agresif kişilik bozukluğu olduğu düşünülebilir ve profesyonel bir destek almaları önerilir....

Şizoidlerin çevreyle ilişkileri
Şizoid kişilik bozukluğu olanlar, kendilerini kendilerine yeterli olarak görürler. Başkalarını duygusal açıdan tepkisiz olarak değerlendirdikleri için, arkadaşlık kurma i...

Şizotipal kişilik bozukluğu
Şizotipal kişilik bozukluğu olanlar sıra dışı duygu, düşünce ve davranışlarda bulunurlar. Kendilerine özgü görüşleri ve görünüşleri vardır. Büyüsel düşünceleri, illüzyonl...

Şizoidlerin çevreyle ilişkileri
Şizoid kişilik bozukluğu olanlar, kendilerini kendilerine yeterli olarak görürler. Başkalarını duygusal açıdan tepkisiz olarak değerlendirdikleri için, arkadaşlık kurma i...

İnsanlardan uzak durmalıyım!
 Şizoidlerin yavaş ve tekdüze konuşmaları, duygusallıktan uzak olduklarından ne demek istediklerini anlamak zordur. Davranışlarında uyuşukluk ve el-kol hareketlerinde uyu...

Şizoid kişilik bozukluğu
Şizoid kişilik bozukluğu olanlar, insanlarla göz teması kurmaktan ve yakın ilişkiye girmekten kaçınırlar. Başkalarının yanında gereksiz bir ciddiyet ya da aldırmazlık hav...

Bağımlı kişiliklerin çevreyle ilişkileri
Her türlü etkiye açıktırlar.Bağımlı kişilikler, yalnız kaldıklarında ya da kendilerine güvenmeleri beklenen durumlarda uyum sorunları yaşarlar. Ayrılma ve terk ed...

Sensiz yapamam!
Bağımlı kişilikler kendilerini saygılı, düşünceli, tutkulu istekleri olmayan, uyumlu biri olarak görürler. Herhangi bir yeteneklerinin, erdemlerinin ve çekiciliklerinin o...

Bağımlı kişilikler
Bağımlı kişiliklerin, özgüvenleri ve benlik saygıları son derece düşüktür. Haklarını savunmak yerine, kabullenici bir tutum sergilerler. İlgi çekmek istemedikleri için so...

Herkes yahşi men yaman
Çekingen kişilikler dışlanmaya karşı çok duyarlıdırlar. Toplumdan uzaklaşma, utangaçlık, soğukluk, güvensizlik gibi kendine özgü sorunları vardır. Yakın kişiler arası ili...

Hayallerine sığınan çekingenler
Çekingen kişilikler, benlik saygılarını korumak için toplumsal aktivitelerden uzak durmaktadırlar. Korktuklarını açıkça gösteren gergin tavırları, sıklıkla gülünç duruma ...

Çekingen kişilikler
 Çekingen kişilikler, dışlanmaya karşı aşırı duyarlı, kendi dünyalarında yaşayan hassas insanlardır. Toplumsal aktivitelere katılmaya istekli olmakla birlikte koşulsuz ka...