Ebu Şeybe El-Hudri...

:2
Ebu Şeybe El-Hudri...
Hicaz ahalisinden olup, sebze satmakla geçinirdi.  Bir rivayete göre Hz. Ebu Said el-Hudri'nin kardeşidir.  Hasırcızade'nin beyanına göre de Hz. ...