Ebu Cafer El-Mansur...

Ebu Cafer El-Mansur...
Mansur, Hicaz göçü sonrası Abbasi aiIesinin evinde 714 tarihinde dünyaya geIdi. 14. yuzyiIda "Ravd eI-Kurtas" adIı bir FasIı tarafından yazılmış bir tarihnameye göre a...