Düşünenlerin Düşüncesi

Irak'ta protesto gösterileri ne ifade ediyor?
1983’te Ankara’da doğdu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Programında eğitimini sürdürüyor. Yük...

Vesayet kurumu ve çocuklar
Ali Em, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde hâkimlik görevlerini yaptıktan sonra, Adalet Bakanlığı’nda Kanunlar Ge...

Vesayet kurumu ve çocuklar
:2
Mesleki eğitim merkezleri güçleniyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine ilişkin dün kaleme alınan inceleme yazısının ikinci bölümü Kalfalık ve Ustalık Belgesi S...

Mesleki eğitim merkezleri güçleniyor
Mesleki eğitim merkezleri güçleniyor (1)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezleri olmak üzere iki farklı okul türü üzerinden mesleki ve teknik eğitim vermekt...

Mesleki eğitim merkezleri güçleniyor (1)
ABD’nin Ankara’ya gönderdiği mektup üzerine
Olaylar ve taraflar aynı bugünlere benziyor. Bir tarafta bugünün Roma İmparatorluğu gücüne sahip ABD ve Batı ülkeleri, diğer tarafta bazı Batı ülkeleri tarafından yaratı...

Almanya’da yatırım ve oturum imkanları
Almanya neden ticari yatırımların cazibe merkezi? Almanya mükemmel altyapısı, yaratıcı işletmeleri ve yüksek satın alma gücü sayesinde son yıllarda Türkiye’den ge...

Dünya Çevre Günü ve endüstri 4.0 devrimi
BM, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olmasını 1972 yılında kararlaştırdı ve her sene üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Çevr...

Kuran bedensel ve ruhsal sırlarımıza ışık tutuyor
Varlıklar içinde en girift, en karmaşık ruhsal ve bedensel yapıya insanın sahip olduğu herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Bu yüzden en yoğun, en derin bilimsel çalışma...

İnsan olmak
İnsan, başat bir canlı türü olarak bedensel, ruhsal ve toplumsal yaşam ilişkileri ile birlikte bütün bir değerdir. İnsan; aileden, eğitim ve öğretim kurumlarından aldığı...

ÇANAKKALE’DEN OKYANUS ÖTESİNE (2) Bir Başka 19 Mayıs 19 Mayı...
Bu tarihten1 ay evvelki bir toplantıya dönelim:  İstanbul (Nisan ortası) Yer, bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin önündeki bahçe: -Konuşmacı Enve...