Dursun Gürlek

:9
Tayyib Bey’in sevinci
Efendim, bendeniz milliyetçi deyince Ali Emiri Efendi, Bursalı Mehmed Tahir, Osman Yüksel...

:9
Osmanlı medeniyetinden tablolar
Muallim Cevdet, bu sıfatın hakkını tam anlamıyla veren önemli milli eğitimcilerimizden bi...

:16
Şâheser bir hitabet örneği
İslam tarihine şöyle bir göz atacak olursak bu isimle yazılmış yüzlerce, binlerce kitapl...

:5
Ramazan edebiyatı
Her Müslüman evladı gibi ben de, mübarek Ramazan’ın insanı sarıp sarmalayan o manevi hav...

:14
Evde otururken dışarıda gezmek için
Nasreddin Hoca, bir grup arkadaşıyla sohbet ederken içlerinden biri, “Hocam sizin hanım ...

:18
Aleksi Karel’in “Dua”sı
Fatih Sultan Mehmed bir gün yolda giderken karşılaştığı bir derviş kendisine, “Padişahım...

:17
Bayezid Devlet Kütüphanesi’nin alim müdürleri
Osmanlılar zamanında kütüphane müdürlerine “hafız-ı kütüp” deniliyordu. Sultan İkinci Ab...

:9
Ailesine karantina uygulayan Osmanlı hekimi
Sultan İkinci Mahmud devrinde İstanbul’da “Beşiktaş – Ortaköy İlmiye Cemiyeti” adıyla bi...

:8
Temiz eller
Efendim, malum olduğu üzere hastalıklar maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bedeni raha...

:8
Sigara paketine yazılan şiir
Büyük şairimiz Mehmed Akif Ersoy’un aziz dostları arasında musıki erbabının da bulunduğunu bu ko...

:9
Şehid analarına ithaf edilen kitap
Efendim, Asr-ı Saadet’de meydana gelen göz yaşartıcı tablolardan birini müsaadenizle şöyle takdi...

:9
Ali Emiri Millet Kütüphanesi’nden Cumhurbaşkanlığı Millet Kü...
Elhamdülillah. Kültür dünyamız ikinci bir Millet Kütüphanesi’ne daha kavuştu. Birincisi hakkında...

:12
Sultan Abdülhamid ve Münif Paşa
İstanbul’un bütün tarihi kabristanlarında olduğu gibi, Sahray-ı Cedit Mezarlığı’nda da çok sayıd...

:8
Depremin hasarını dindirmede farklı oluşumlar kurulabilir mi...
İstanbul’un bütün tarihi kabristanlarında olduğu gibi, Sahray-ı Cedit Mezarlığı’nda da çok sayı...

:7
Millet Kütüphanesi’nin müdavimleri
İstanbul’da yazma eserler bakımından en zengin kitap hazinelerinin ilki Süleymaniye Kütüphanesi ...

:6
Bâbıâli hatıraları
Gazetemizin Pazar ilavesini, kültür adamlarıyla yaptığı röportajlarla süsleyen Ayşe Olgun, geçen...

:4
Sultan Abdülhamid’in halası
Eskiden güzel ahlakıyla; şefkatiyle, merhametiyle, özellikle hayırseverliğiyle tanınan ve biline...

:13
Necip Fazıl’ın sigarası
Hayreddin Karaman hocamız Yeni Şafak’taki köşesinde, dini eserlerden deliller getirmek suretiyle...

:9
İbnülemin konağının hazin hikâyesi
Yeni Şafak gazetesinin hanım yazarlarından Ayşe Olgun, olgun ve dolgun röportajlar yapıyor ve bu...