Dursun Ali İnci

:3
Burası Peygamberimiz’in (asm) istirahatgâhıdır
Hz. Peygamber’in (asm) mübarek hayatı, nübüvveti, mu’cizeleri, mi’racı, gazaları ve vefatı etrafında bir edebiyatın oluşmasının sebebi hiç kuşkusuz ona duyulan samimî aşk...