Durmuş Ali İnci

:3
Biz hâkim değil, mahkûmuz (3)
Ayşenur, çok sevdiği tıp fakültesinden, hayalini dolduran doktorluk mesleğinden fiilen uzaklaştırılmıştı.Ancak aklı, gönlü, hayalleri hep oradaydı. Madem Allah ver...

:4
Biz hâkim değil, mahkûmuz (2)
Asrın imamı Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası isimli eserinde şöyle der: “Ey kardeşlerim! Mesleğimiz, tecavüz değil tedafüdür, hem tahrip değil tamirdir, hem hâk...

:5
Biz hâkim değil, mahkûmuz
Kızım Ayşe Nur üç yaşında doktor olma sevdasındaydı.Bütün oyun ve oyuncakları hep tıbla ilgiliydi. Plâstik steroskopu ile kendisinden bir iki yaş küçük kardeşlerin...

Gurbette ilk Kurban Bayramı
1967-1968 öğretim yılında geç de olsa yeni açılan İmroz İlköğretmen Okulu’na kavuşmuştuk.Okuldan başka bir dünyamız yoktu. Ada halkının hemen hemen tamamı Rumlar’d...

:3
Merak ilmin hocasıdır
Üç yıl önce bugün çiçekler açmış bahçemizde, yaz dönemi bizimle kalan torunum Onur’la güneşin ilk ışıklarıyla parıldayan denizi ve bahçeyi seyredip tefekkür etmiştik....

:4
Baba sarığı kaba, ana yürekten yana!
Çocuğun hayata gelmesinde baba bir damla suyu dışarı atarken anne onu kendi rahminde saklar, kendi vücuduna aldığı besinleri o yavrusu ile paylaşır.Allah dünyaya g...

:1
Yeryüzünde denizler, gökyüzünde bulutlar
Biri yanar (hidrojen), diğeri yakar (oksijen) olan iki gazın bileşiğinden oluşan su ateşi söndürür, yangını durdurur, bütün canlılara hayat kaynağı olur.Yeryüzü ve...

:3
Ömür sermayesi
Namazsız bir ezan ile ezansız bir namaz arasında kısacık bir zaman dilimidir ömür.Ancak ebedî saadete ulaşabilmek için bize verilmiş tek sermaye olan ömür dakika, ...

:9
Koronavirüsü ve Risale-i Nur’dan bir kaç hakikat
Bu virüs mikroskopla yüzler defa büyüterek görebildiğimiz küçücük bir mahlûk.Fakat nasıl bir güç ve kuvvete dayanıyor ki kendi kuvvetinin milyonlarca üstünde bir k...

:13
Virüs salgını ve Risale-i Nur’dan birkaç hakikat
Virüs mikroskopla büyüterek görebildiğimiz küçücük bir mahlûk. Fakat nasıl bir güç ve kuvvete dayanıyor ki kendi kuvvetinin milyonlarca üstünde bir kuvvetle insano...

:3
Güz ve bahar
Bir yazımızda havanın özelliği ve insanlar ile hayvanlar tarafından teneffüsle kirlendiği bitkiler tarafından temizlendiğinden oksijen oranının değişmediğinden söz etmişt...

:7
Tire’li Mahmut Ağabey ve rüyada bir ikaz
(Nur hizmetkârı bir öğretmenin hatıralarından) 1973 yılı başlarında Nurculuğu suç sayan bir zihniyet eli ile Kütahya’dan Eskişehir Askerî ‘Medrese-i Nuriyesi’ne  g...

:3
Bugün meyve toplayanlar dün neredeydi?
Atalarımız “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz” demişler. Ancak insanların bu kadar yüzsüzleşeceğini de hesaba katarak, “Dağdan gelir bağdakini kovar” deyivermişle...

:8
Yalan ile bir yerlere gelenlere...
Dünyanın beş para etmez makam ve menfaatlerine ulaşmak sevdasıyla masum insanlara iftira ile bir yerlere getirilenler, ne oldu başınız göğe mi değdi? Haketmediğini...

:4
Çanakkale’de nurlu bir akşam
Çanakkale’de akşam Pazarcı Osman Abi’nin evinden Risale-i Nurlar’ı okudukları için gözaltına alınan arkadaşları aramaya çıkmıştım. Harmanlık Mahalle’den şehre doğru yürür...

:4
Baba, seni duâlarla hatırladım!
Bakıma muhtaç durumda olan 90 yaşında annemle birlikte yaşayıp ona hizmet ederken rahmetli babamı her an yeniden hatırladım. “Babam! Sen sabır küpü bir melekmişsin...

:4
Conkbayırı’nda gün batarken
İki torunum Onur ve Emir’le Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda bütün savaş alanlarını gezmiştik. Kabatepe Tanıtım Merkezi’ndeki 55 dakikalık simülasyon gösterilerin...

:4
Gedizli İbrahim Abimiz
1974 baharında ağaçlar yeşerip çiçeklenirken, bizim hayatımızda da sonbahar rüzgârları önünde savrulan kuru yapraklar vardı. Gençlik baharı içinde ihtiyarlık güzün...

:4
Mustafa Toros Ağabeyi hatırlamak
“Hem mürur-u zamanla ehl-i kuburun bakiyye-i âsârı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka âleme geçmesindeki Hâlık-ı mevt ve hayat’ın şuunat-ı İlâhiyesini andırı...

:2
Marangoz Ahmet Abi ve bir hatıra
(Nur hizmetkârı bir öğretmenin hatıralarından) Takvimler 1972 sonbaharını gösteriyordu. Kütahya Tavşanlı Karcık Köyü’nde başlayan ilkokul öğretmenliğimin ikinci y...