Dr.ihsan Alperen

Bir karakter tahlili: A.Y.
Şairin söylediği gibi “Var oldum, var edenin kayrasıyla!” deyip, müthiş bir özgüvenle geçmişte ve günümüzde olup bitenlere eleştirel bir tarzda yaklaşıyor ve hayat...